Кандидатствай Вход
Тенденции в световната икономика, които засягат всички нас

Тенденции в световната икономика, които засягат всички нас

  • Бяла Карта
  • 30.01.2018
  • Кредитни карти
  • Коментари: 0
  • 2158

Съвсем спокойно можем да кажем, че днес световната икономика е по-динамична и променлива от всякога. И това е напълно логично, предвид все по-голямата глобализация на света и взаимосвързаност между икономическите състояния на отделните страни по света. Кризи, проблеми или възникнали извънредни ситуации в една точка на планетата неизменно се отразяват и върху множество други региони. В този смисъл развитието на световната икономика в по-далечно бъдеще едва ли може да бъде предвидено с най-висока степен на точност и прецизност. Така или иначе обаче има някои тенденции, които са яснo видими и предопределят дадени промени през следващите години. Добре е като потребители да притежаваме поне обща представа за подобни тенденции, способни да окажат влияние върху живота и финансите на всеки от нас. Поради тази причина днешната статия от блога на Бяла Карта е свързана именно с развиващите се процеси в световната икономика, които ще имат значение за обикновения човек в най-близко бъдеще. Нека да видим кои са те в следващите редове.

Стабилизиране на петролните пазари – петролните пазари безспорно се превърнаха в един от най-големите проблеми за развитието на световната икономика през последните години. Значителна роля за това изиграха бурните събития в Близкия Изток, довели до внезапно покачване на цените на важния ресурс. Което автоматично предизвика оскъпяване на горивата за потребителите и бизнеса, последвано от по-високи цени на основни хранителни продукти и обществени услуги като транспорта. Типичен пример как извънредната ситуация в една част от света може да окаже пряко влияние върху ежедневието на хора от други страни и региони. За щастие обаче според повечето специалисти рискът от повтаряне на подобен сценарий през следващите няколко години е малък. Подобряването (макар и сравнително бавно) на положението в Близкия Изток, както и поредицата от сключени споразумения между основните държави – производителки на петрол гарантират, че петролните пазари ще останат стабилни в близко бъдеще. А това определено е добра новина, тъй като означава по-ниска финансова тежест за потребителите и по-голямо спокойствие и предвидимост от икономическа гледна точка за бизнеса.

Задържане нивата на лихвените проценти – въпреки че имаше някои предположения за тяхното евентуално покачване през следващата година, към днешна дата повечето специалисти по-скоро смятат, че лихвените проценти ще си останат на същите нива. Това важи с пълна сила за европейския континент и България като част от него. В момента икономиката на Европа се намира в цикъл на икономически растеж, а банковите системи са по-стабилни от всякога. Напълно преодолени са последиците от световната финансова криза, разразила се в периода 2007 – 2008 година. В този смисъл не се очакват някакви сътресения или значителни промени в банковата сфера. В дългосрочен план кредитирането ще продължи да расте, но поне в рамките на една година лихвените проценти ще запазят рекордно ниските си нива.  

Забавяне растежа на работни места – подобна тенденция ще се наблюдава и в Европа, въпреки положителния цикъл, през който преминава икономиката на континента. Истината е, че през последните години станаха факт огромни разминавания между предлагането и търсенето на работни места в отделните сфери. Като добър пример за това може да се посочи ситуацията в нашата страна, изразяваща се в пълно несъответствие между нуждите на бизнеса и специализацията на кадрите, които излизат от висшите учебни заведения. Така че предизвикателствата пред трудовия пазар в близко бъдеще ще са свързани основно с намирането на най-подходящите механизми за преодоляване на такива разминавания. И все пак добрата новина е, че нивото на заплатите вече започва леко да се покачва, като се очаква тази тенденция да продължи.

Развитие на бизнесите, подпомагащи други бизнеси - в случая става въпрос за фирми, обслужващи други фирми с дейности от най-различно естество. Като пример за такива биха могли да бъдат посочени адвокатските кантори, счетоводните дружества, маркетинговите агенции и т.н. Истината е, че с глобализирането на пазара и съответно значителното повишаване на конкуренцията в него, все по-малко бизнеси имат време и възможности да се занимават с подобни неща. Затова те си плащат на специалисти за извършване на съответните дейности. Тази тенденция не само ще се запази, но и ще се развива с все по-бързи темпове през следващите години.

Икономическата среда и условия действително в много случаи биха могли да бъдат изключително променливи и дори непредвидими. Затова е важно да имаш достъп до свежи финансови средства във всеки един момент. Такъв достъп ще ти осигури твоята кредитна карта Бяла Карта. Благодарение на тази гъвкава кредитна карта ще получаваш допълнително финансиране точно тогава, когато ти трябва най-много. Избери кредитна Бяла Карта и си гарантирай спокойствие и сигурност във финансов план!

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш