Кандидатствай Вход
Европейските финансови институции изстрелват жени на борда си

Европейските финансови институции изстрелват жени на борда си

  • Бяла Карта
  • 27.09.2017
  • Лайфстайл
  • Коментари: 0
  • 1415

Когато чуеш думата мениджър кой е първият образ, който се появява в съзнанието ти? Вероятно това е някой костюмиран мъж, а женския образ стои по-далеч в представите ти. От десетилетия се говори за дискриминация по отношение на пола, що се касае за ръководните и управленски позиции в големите компании. През последните няколко години редица компании и организации предприемат мерки с цел да променят това. Постепенно те започват да назначават жени на мениджърски позиции и баланса между половете бавно се появява.

Но какво разказва историята?

През 1973 г. е направена класация на 500 от най-големите компании в САЩ. Оказва се, че само една от тези компании има изпълнителен директор жена.

Назначените жени като служители в компаниите също са много малко. Съотнесено в проценти през годините женската работна сила нараства както следва: 1970 г. – 38% от служителите са жени; 1980 г. – 43% жени; 1990 г. – 45% жени; 2015 г. – 47% жени. Към днешна дата силите са изравнени и жените и мъжете са на равно.

Ако говорим за ръководни позиции, жените са най-добре представени в секторите „Услуги“ и „Недвижими имоти“. Най-нисък процент женски мениджърски състав има в сектора на финансовите и застрахователните услуги. Поради това през последните две години някои компании от този сектор предприемат действия в посока увеличаване на женските ръководни кадри в редиците си.

Във всички отдели на европейските финансови компании започват да назначават жени на лидерски позиции, в борда на директорите или на старши изпълнителни позиции. Скорошни проучвания показват, че през последните години жените са станали мнозинство сред ръководния персонал на някои финансови групи. Това е тенденция, която се засилва, особено през последните две години.

Голяма френска международна банка, два шведски пенсионни фонда, както и Английския пенсионен регулатор са сред финансовите институции, в които жените заемат над 50% от длъжностите, ръководещи управлението и отделни отдели в компаниите.

Проучването е направено измежду повече от 200 международни компании и показва, че въпреки нарасналия брой на жените на ниво мениджъри, дамите в изпълнителната власт на същите компании все още са малцинство.

В откровен разговор с някои от банкерите те заявяват, че е по-лесно да се увеличи представителството на жените на равнище мениджмънт, тъй като включва целенасочено наемане на относително малък брой жени. Увеличаването на дела на жените на ниво изпълнителни длъжности изисква по-голям брой жени да бъдат назначавани в редиците, за да може сред тях да се открояват лидерски кадри и да се поощряват да се развиват. Процес, който може да отнеме десетилетия.

Сред европейските търговски групи, банката Standard Chartered, и застрахователната компания, част от групата Lloyd's в Лондон, се оказват компаниите с най-висок процент женско присъствие сред висшите ръководни кадри - съответно 43% и 44%.

Банките са сред компаниите, в които дамското присъствие във висшия управленски състав е под средното ниво, което в проценти е едва 13% висш ръководен състав жени.

В повечето страни и банки представителките на женският пол се увеличават.

И ако трябва да се обърнем отново към историята и някои проучвания правени през годините е редно да отбележим следното: Въпреки че женското присъствие в изпълнителната власт на много компании се увеличава, заплащането на жените все още е по-ниско от това на мъжете. Измерено в проценти това прави 11% по-ниска годишна заплата от тази на мъжете изпълнителни директори. Със сегашното ниво на нарастване на заплатите се очертава жените да достигнат мъжете едва през 2058 година.

И от Америка и света може да се прехвърлим в България. У нас жените получават средно 20% по-ниско заплащане от мъжете, по данни на НСИ.

И накрая една интересна статистика.

В европейски мащаб жените представляват 52% от населението на Европа и 30% от стартиращите предприемачи. В същото време 60% от завършилите висше образование са дами.

Така че, ако не вярваш, че има разделение на половете една такава статистика може да породи някои въпроси у теб. Истината обаче е, че жените бавно настъпват към върха и джентълмените изглежда нямат нищо против това.

Бяла Карта с интерес проследи за теб тази тема и смята да не спре до тук. Историите на редица успели дами ще намерят място сред редовете в нашият блог. А до тогава не забравяй кредитната си карта!

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш