Кандидатствай Вход
Най-добрите и най-лошите професии в световен мащаб за 2019 година

Най-добрите и най-лошите професии в световен мащаб за 2019 година

  • Бяла Карта
  • 14.07.2019
  • Лайфстайл
  • Коментари: 0
  • 1025

В днешно време промените в различните икономически сектори са доста динамични. Това несъмнено влияе и върху пазара на труда, правейки едни професии по-търсени, добре платени и съответно - предоставящи възможности за развитие, а други – по-изоставащи и неперспективни. От значение за всеки работещ човек е да следи внимателно тези тенденции, за да е наясно какво става в неговата собствена сфера и дали в близко бъдеще е възможно да се наложи търсенето на преквалификация и смяна на професията. В днешната статия от блога на Бяла Карта ще изведем най-добрите и най-лошите професии за 2019 година според водещи изследвания в световен мащаб.

Най-добрите професии за 2019 година

Най-добрите професии за 2019 година се определят на базата на няколко основни фактора. Сред тези фактори, разбира се, са заплащането и възможностите за развитие, но не само. От значение са също така условията на труд, както и ежедневните дози на стрес и напрежение. Ето кои професии изглеждат максимално привлекателно по споменатия критерий:

Корпоративен адвокат – като цяло много хора искат да станат адвокати, но специално корпоративните такива наистина стоят отлично на пазара. Техните основни задачи са свързани със съветване на предприятията по важни правни въпроси и казуси, съдействие при сключване на договори, както и съблюдаване за спазване регулациите на съответната индустрия.

Мениджър по разработка на софтуер – той разработва софтуерни продукти на база зададени от конкретен клиент изисквания и спецификации. Професията става все по-търсена с всяка изминала година, а практикуващите я освен високо заплащане, обикновено получават и различни странични облаги – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна и т.н.

Финансов анализатор -  увеличава се и значението на финансовите анализатори за всяка една корпоративна организация. Те се занимават с анализ на финансовото състояние на организацията, правене на месечни прогнози за печалбите/загубите, както и даване на идеи за подобряване на цялостната картина. Оценяването на работата на финансовите анализатори се прави както чрез високо заплащане, така и посредством гарантирането на идеалната работна среда за тях.

Архитект бази данни – една професия, чието наименование все още не е особено популярно в България (макар немалко хора у нас да я практикуват). Архитектът на бази данни се занимава с изграждане структурите на бази данни, подреждане на информацията в тях, кодиране, анализ и т.н. Той също така трябва да гарантира, че вътрешнофирмената информация, както и данните за клиенти, партньори и други заинтересовани страни, се съхраняват в съответствие със стандартите и законовите изисквания за защита на данните.

Най-лошите професии за 2019 година

От друга страна, най-лошите професии за 2019 година са свързани с ниско заплащане, неподходящи условия на труд и неоценяване на полаганите усилия от страна на работещите. Виж професиите, които се причисляват към тази група:

Сервитьор – едва ли има човек, който си мечтае да работи като сервитьор. Условията на труд за упражняващите тази професия не само не се подобряват, но и на доста места дори се влошават през последните години. Към ниските заплати спокойно можем да прибавим сериозното натоварване, както и неудобните смени (вкл. вечерни и нощни такива).

Автомонтьор – работата на автомонтьора се отличава със сериозно физическо натоварване, особено предвид некомфортните пози, които се налага да се заемат понякога при поправяне на дадени превозни средства. В този смисъл с напредване на възрастта става все по-трудно да се запази необходимата конкурентноспособност и ефективност. Заплатите на автомонтьорите са малко по-високи от средните на пазара, но определено не са достатъчни за полаганите физически усилия.

Шофьор на камион – една от най-изтощителните и стресиращи професии, съществуващи в днешно време. Шофьорите на камиони в повечето случаи носят пълна отговорност за огромните количества стока, които пренасят, а изпълнението на строгите срокове за доставка ги кара да шофират прекалено много часове. Неслучайно зачестяват инцидентите, предизвикани от заспивания пред волана.

Пожарникар – когато става въпрос за условия на труд, безспорно при пожарникарите те са най-лошите възможни. За да си вършат работата, пожарникарите излагат на риск собствения си живот и същевременно трябва да са подготвени за всякакви ситуации – горящи сгради, пожари в дивата природа и т.н.

Ако условията за труд не ти понасят или пък не са налице никакви перспективи за развитие в съответната сфера, ще трябва да преминеш през преквалификация, за да останеш конкурентноспособен на пазара на труда. Твоята кредитна карта Бяла Карта е насреща да ти помогне по време на преходния период. Тази гъвкава и достъпна кредитна карта е способна да покрие настоящите ти разходи, както и да финансира записани от теб професионални курсове и обучения. Избери кредитна карта Бяла Карта и вземи съдбата си в своите ръце!  

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш