Кандидатствай Вход
Професии на бъдещето

Професии на бъдещето

  • Бяла Карта
  • 01.06.2017
  • Лайфстайл
  • Коментари: 0
  • 2362

Замислял ли си се какви професии ще са актуални след 5 или 10 години? Днес технологиите напредват с такава бързина, че редица професии са на път да изчезнат. Затова е много важно да си сверяваш часовника регулярно. И бъди готов във всеки момент да развиеш и усвояваш нови знания и умения. Защото е много вероятно, ако си избрал лансирана професия в днешния ден, в утрешния да се окажеш неактуален.

Все по-често започва да се говори и за професии пенсионери. Счита се, че около 46% от професиите ще попаднат в тази категория. Много от днешните професии в бъдещето ще бъдат забравени. На тяхно място предстои да възникват нови такива, в отговор на интензивното развитие на технологиите в много отрасли.

Новите био и IT технологии ще създадат и нужда от нови специалисти – био инженери, молекулярни диетолози, сити фермери, дизайнери на умни пътища, специалисти по управление на дронове.

Ето и част от очакваните нови попълнения на професионалното поле в две от най-значимите сфери:

В областта на медицината

В медицината много бързо навлизат нови модерни технологии, които непрестанно променят нуждата от различни специалисти.

Някои от тенденциите са доста любопитни. Очаква се например, масовото медикаментозно лечение, което провеждаме днес, да отстъпи място на персоналната терапия на клетъчно и генетично ниво.

Медицината се свързва все по-тясно и с новите био технологични отрасли. При диагностиката, лечението и протезирането ще се използват различни типове роботи и киберустройства.

А амбулаторната карта на човека ще пази неговия генетичен код, който ще отключи възможностите за лечението на поколенията след него. Очаква се, че ще се извършва компютърно моделиране на болестите и ще се провежда индивидуално лечение. Бъдещето ще е свидетел на изключително точна автоматизирана микрохирургия. А микро диагностични устройства ще предоставят мигновено данни на лекаря за здравословния статус на пациента.

Очаквани нови професии в сферата на медицината:

Дизайнер медицинско оборудване - експерт в областта на медицинската и техническа безопасност и специалист в областта на инженерната и компютърна графика. Този специалист ще притежава пространствено мислене и познания в областта на анатомията.

IT медик - Специалист по създаването на терапевтична и диагностична апаратура, който притежава софтуерни умения.

Специалист по клинична био информатика - ще работи на клетъчно и субклетъчно ниво и ще може да диагностицира точно и правилно различните болести.

Консултант по генетика - Специалист,  извършващ генетични анализи и планиране, предоставящ становища и препоръки при наследствени  и детски заболявания.

Медицински маркетолог -  специалист по проучване на пазара в областта на фармакологията, здравеопазването, медицинското оборудване.

Молекулярен диетолог – Специалист по разработване на системи, свързани с генетичната структура на човека и връзката с храната на молекулярно ниво.

IT генетик - Специалист по създаване на програмни геноми по определени параметри, включително лечение на наследствени и други генетични проблеми при децата

Експерт по киберпротезиране - Специалист по разработване и внедряване на изкуствени устройства и органи.

Специалист по персонална медицина - Разработва специални индивидуални програми за диагностика, профилактика и лечение и анализира генетичната карта на пациента.

Специалист по диагностика в онлайн режим - Специалист, който познава комуникационните технологии и чрез тях извършва дистанционна диагностика, предоставя консултации за превантивни мерки и насочва към определено лечение. Тези специалисти ще обслужват националния здравен портал и съответните институции по места.

В областта на финансите

Финансовият сектор е изключително динамичен. Той е в центъра на световната икономика и в него се случва пренасочване на капиталите към най-необходимите и атрактивни пазарни проекти.

Тенденцията във финансовата сфера са намаляване  на големия брой посредници и замяната им с интелектуално автоматизирани системи. Като например професиите на счетоводителя и оперативния консултант се очаква да се „пенсионират“.

Финансовата сфера дава възможност и простор за творчество и оригиналност в мисленето, за финансиране на големи иновативни проекти, разработване на нови инструменти за пенсионно осигуряване.

Появата на новите финансови инструменти като краудфъндинг и краудинвестинг, благодарение на интернет, изискват и нова професионална насоченост. Засилва се и тенденцията към използване на нови валути, които се базират на цифрови кодове – криптовалути и др.

Перспективни направления за развитие на финансовия сектор и очаквани нови професии с тази сфера са:

Многовалутен специалист - Специалист в организирането на обмен на традиционни и алтернативни валути и валутни системи, като криптовалути/биткойн. Много скоро се очаква съществуващите сега парични купюри да се изместят от плащания по електронен път.

Краудфъндинг и краудинвестинг експерт - Специалист, който създава платформи, извършва предварителна оценка на проекти, подпомага процесите на финансиране, предвижда комуникациите и изглаждането на конфликти между инвеститорите и притежателите на проекти.

Специалист по инвестиране в стартъпи чрез интернет – Наподобява предходната позиция, но има по-широко поле и се свързва с развитието на стартъпите в онлайн средата.

Мениджър Фонд преки инвестиции на талантливи хора – Специалист по изграждане на проекти за талантливи хора, тяхното обучение и интелектуално развитие. Това е вид инвестиция в талантливи хора, образованието и развитието им. Това се монетизира след време и носи доходност на отделния фонд за таланти.

Оценител на интелектуален труд - Специалист, който определя стойността на нематериалните активи – идеи, бизнес модели, изобретения, социални технологии. Този професионалист ще разработва специални инвестиционни модели

Специалист по нови видове пенсионно осигуряване –Специалист по нови модели на пенсионни натрупвания.

Добрата новина е, че много професии няма да изчезнат напълно, a ще еволюират, дигитализирайки се, което означава по-лесен преход за специалистите. Затова Бяла Карта те съветва – следи новите тенденции в твоята сфера и мисли иновативно. А ако са ти нужни средства за професионални квалификационни курсове – можеш да разчиташ винаги на своята кредитна карта Бяла Карта.

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш