Кандидатствай Вход
Как ще се променят световната икономика и бизнес през 2019 година?

Как ще се променят световната икономика и бизнес през 2019 година?

  • Бяла Карта
  • 02.01.2019
  • Лайфстайл
  • Коментари: 0
  • 780

Дори световната икономика и тенденциите в нея да не са твоя любима тема, е хубаво да се интересуваш от тях поне малко. В крайна сметка икономическите процеси оказват влияние върху живота и доходите на всеки един човек, включително и на теб. И това да имаш базова представа за въпросните процеси ще ти помогне доста по отношение намирането на нови перспективи в кариерен и финансов план. Именно поради тази причина подготвихме днешната статия от блога на Бяла Карта. В следващите редове ще разбереш потенциалните промени в световната икономика и бизнес среда през 2019 година, които биха могли да те засегнат по някакъв начин.

1. Засилване на връзката между бизнеса и университетите – това е процес, който протича уверено през последните години и няма как да не продължи. Все повече държави разбират колко е важна въпросната връзка относно създаването в учебните заведения на квалифицирани и конкурентноспособни кадри, които да са наистина полезни за икономиката. Нуждите на бизнеса ще са все по-определящи за броя на обучаващите се в отделните специалности, както и на самите методи на обучение и съотношението между теоретичната и практическата му част. За съжаление, България още изостава осезаемо спрямо другите страни по отношение на връзката между бизнеса и университетите. Очаква се през 2019 година да има известно подобрение в този аспект, макар и то да е значително по-малко от нужното.

2. Повишено влияние на киберсигурността – паралелно с развитието на мрежата и технологиите се увеличават и киберзаплахите за сигурността на личните и корпоративните данни. Поради тази причина се очаква през 2019 година водещите компании в световен мащаб да отделят още по-голямо количество средства, за да неутрализират риска от евентуални кибератаки.  През годината ще се създадат още редица иновации във връзка с програмите и механизмите за защита на базите данни. Напълно естествено ще продължи да бъде доста високо търсенето на ИТ специалисти по информационна сигурност, като средното заплащане на такъв тип специалисти ще нарасне допълнително. 

3. Рискове от инфлация – отново ще бъде налице година, съпътствана с потенциални рискове от инфлация. Достатъчно е само да споменем очертаващите се тенденции за покачване на цените на петрола, а оттам на горивата, които имат влияние върху почти всички стоки на пазара. Така или иначе обаче по-сериозно може да стане положението с инфлацията единствено в страните с недостатъчно стабилни икономики и банкови системи. Развитите държави като цяло ще намерят верните мерки, които да им помогнат да задържат инфлацията на приемливи нива, както и да минимизират ефектите от нея върху потребителите.

4. Високи лихвени проценти – по всяка вероятност банките ще започнат да повишават лихвените проценти през 2019 година. След като Федералният резерв за САЩ вече неколкократно повиши основния лихвен процент отвъд океана, очаквано, тази тенденция ще се пренесе и в Европа. Най-вероятно, първото увеличение на основния лихвен процент в България, ще се случи още през първото тримесечие на 2019 година. Повишаването на лихвените проценти е един от лостовете за противодейстиве на високата инфлация, за която вече говорихме в предишната точка.

5. Нестабилност на пазара на недвижими имоти – пазарът на недвижими имоти в световен мащаб вероятно ще премине през известна нестабилност и сътресения. Най-големите предизвикателства пред него в рамките на 2019 година ще бъдат свързани с политическата и икономическа несигурност в определени точки от света, с недостъпните за масовите потребители цени на недвижимите имоти в големите градове, както и с повишаващите се лихви по отпусканите от банките кредити. В същото време, пред сектора на недвижимите имоти е възможно да се разкрият и нови пазари, свързани с по-малките градове и предградията. Значителна част от населението в САЩ например се насочва към предградията и по-периферните части на градовете поради възможността там да бъдат намерени недвижими имоти на сравнително изгодни цени.

6. За Еврозоната – доста ще са интересни процесите, които ще се наблюдават в икономиката на Еврозоната през 2019 година. Проблемите, които се проявиха отчасти през изминалата година, съвсем не означават прекратяване цикъла на растеж. Износът ще продължи да бъде висок, няма да се стигне до значителни загуби на работни места в определени сектори, а по отношение на покупателната способност на населението не се очакват резки промени. Заплаха за икономическата стабилност на Европа би била евентуална търговска война със САЩ, която да ограничи достъпа на европейските продукти на американския пазар. Засега обаче няма изгледи да се стигне до подобно развитие на нещата. Ще бъде интересно и как точно ще се отрази Брекзит на европейската икономика.

И през 2019 година твоята кредитна карта Бяла Карта ще бъде неизменно до теб. Тази гъвкава и достъпна кредитна карта ще продължи да ти помага да преминаваш успешно през всякакви трудности и препятствия във финансово – икономически план. Довери се на кредитна карта Бяла Карта и си гарантирай финансова сигурност и благополучие през новата година!

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш