Кандидатствай Вход
Полезни съвети за стимулиране на личното професионално развитие и умения

Полезни съвети за стимулиране на личното професионално развитие и умения

  • Бяла Карта
  • 28.06.2018
  • Лайфстайл
  • Коментари: 0
  • 1754

Развитието на професионалните знания и умения е нещо, към което човек трябва да се стреми непрекъснато, ако иска да изгради добра и успешна кариера. Ключовата дума, на която обръщаме най-голямо внимание в случая, е „непрекъснато“. Да, за да бъде наистина ефективен процесът, свързан с професионалното развитие на един човек, той трябва да се осъществява непрекъснато и последователно. По-надолу в текста ще изведем няколко полезни практики, които ще ти помогнат да реализираш тази цел и в дългосрочен план да повишиш значително своите възможности за израстване в кариерно отношение.

1. Опознай себе си -  може би ти звучи прекалено общо и клиширано, но това да опознаеш по-добре себе си, своите таланти и способности, е от решаващо значение за професионалното ти развитие оттук нататък. В тази връзка помисли в коя професионална област си най-добър, с какви дейности имаш най-голямо желание да се занимаваш и как виждаш мечтаната си работа след няколко години. Отговорите на подобни въпроси ще ти помогнат да се ориентираш в професионално отношение и да насочиш усилията си в посока кариера, чието реализиране е напълно реалистично и адекватно на твоите умения. 

2. Постави си цели във времето – след като вече си наясно с какво искаш да се занимаваш в бъдеще, започни да си поставяш краткосрочни и дългосрочни цели. Важно е съответните цели да са от една страна постижими, а от друга – да дават възможност за точно и ясно измерване. Целите ти могат да бъдат свързани както с придобиване на конкретни знания и умения (чрез курсове, семинари, проекти и т.н.), така и с навлизане в желаната професионална област или израстване в йерархията на дадена фирма или организация. Когато вече си си набелязал конкретни цели във времето, постарай се да ги следваш неотлъчно и да спазваш предварително начертания си план.

3. Разшири контактите си – става въпрос най-вече за професионалните контакти с хора, работещи или имащи опит в избраната от теб сфера. Това е от изключително голямо значение, тъй като преките впечатления от дадена дейност или професия винаги са доста по-полезни в сравнение с общата теория. Постарай се да създадеш максимален брой подобни контакти, които да можеш да използваш в случай на нужда. Въпросните контакти е възможно да са както с настоящи клиенти или бизнес партньори на фирмата, за която работиш, така и с твои лични познати или хора, срещнати по разнообразни поводи. Така че прецени внимателно кои от тези контакти ще ти бъдат наистина полезни в бъдеще и се постарай не само да ги поддържаш, но и да ги задълбочиш (доколкото е удачно, разбира се).

4. Намери ментор – един добър ментор би бил способен да ти помогне да насочиш усилията си в точната посока и да развиеш максимално уменията, които са ти нужни за реализиране на предварително поставените цели в професионален план. Какви качества и характеристики трябва да притежава въпросният ментор? От една страна, той трябва да е тясно свързан с предпочитаната от теб професионална област, а от друга – да умее да работи с хора и да изважда наяве скритите в тях способности. Твой ментор би могъл да бъде както началник или старши колега в настоящата фирма, така и специалист извън нея. За тази роля обаче задължително потърси човек, на когото имаш пълно доверие и си убеден, че наистина ще ти окаже помощ и подкрепа в никак нелекия процес на професионално развитие и самоусъвършенстване.

5. Създай си позитивна нагласа – позитивната нагласа е един от основните фактори за успех във всички дейности, с които се захващаш. Със сигурност по пътя към своето професионално развитие и израстване в кариерен план ще срещнеш множество трудности и препятствия, ще се сблъскаш с провали и неприятни моменти. Но важното е да не губиш увереност в себе си, в своите знания, умения и способности. Постоянството, упоритостта и позитивната нагласа към заобикалящата среда ще ти помогнат да запазиш своята емоционална стабилност във всякакви ситуации и да продължиш борбата за реализирането на целите и мечтите си.

Процесът на професионално развитие често е свързан и със значителна нестабилност и сътресения във финансов аспект, особено ако съдържа смяна на работата, преместване в друга фирма или отрасъл и т.н.. В подобни ситуации можеш да разчиташ напълно на твоята кредитна карта Бяла Карта. Тази кредитна карта ще ти даде достъп до свежи средства точно тогава, когато имаш най-голяма нужда от такива. Избери кредитна Бяла Карта и се справи с всички фактори, възпрепятстващи успеха ти в кариерен план.

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш