Кандидатствай Вход
За или против дрескода на работното място?

За или против дрескода на работното място?

  • Бяла Карта
  • 04.06.2019
  • Лайфстайл
  • Коментари: 0
  • 847

Това е един доста актуален въпрос, който сблъсква множество противоположни мнения и аргументи. Според едни, дрескодът е абсолютно необходим, за да се създаде сериозна и благоприятстваща нормалната работа атмосфера. Според други обаче, той по-скоро кара отделните служители да се чувстват некомфортно и съответно понижава мотивацията и ефективността им. В следващите редове ще се опитаме да ти представим по-подробно различните гледни точки по тази дискусия, така че да можеш да прецениш коя от тях се доближава най-много до твоята собствена.

Аргументи в подкрепа на дрескода

Чувство на гордост и престиж -  редица компании не просто налагат дрескод в своите офиси, а задължават служителите да носят специално направени за тях униформи. Според много специалисти, тази практика си има определени преимущества. Носейки униформа с логото на престижна компания, за служителя е по-лесно да се почувства част от нещо голямо и значимо. Възможно е това да го мотивира още повече да работи усилено, да постига високи резултати и да се доказва пред колектива. Разбира се, подобен ефект се постига главно при наистина утвърдени и авторитетни брандове, които се разпознават не само от работещите в съответната компания, но и от широка част от потребителите и публиката като цяло.

Предпазна мярка – трябва да отбележим, че в някои индустрии и производства няма как да се избегнат дрескод и специални униформи за служителите. Става въпрос най-вече за тежки производства и такива, в които се използват значително количество химикали и вредни за човешкото здраве вещества. На подобни места работните униформи са не просто необходими, а буквално задължителни. Те имат функцията да предотвратяват контакт между човешкото тяло и съответните вредни вещества, и да гарантират здравето и сигурността на всички служители. Към униформите в тежките производства обикновено се добавят и допълнителни аксесоари, като например ръкавици, очила и т.н.

Възпиране на неподходящите облекла – даването на свобода на служителите по отношение на облеклата крие някой рискове, като например появяването им в офиса в неподходящ за работа вид. Външен вид, който не само не отговаря на изискванията за професионализъм и офис етика, но и е възможно да доведе до разсейване на другите работещи. Примери за неподходящ външен вид от гледна точка обстановката и атмосферата в офиса са носенето на прекалено къси поли, както и на голямо количество накити и украшения по тялото, които моментално привличат вниманието на околните. Твърде силните парфюми и одеколони също не са за предпочитане, тъй като често създават дискомфорт у другите хора, особено ако сред тях има страдащи от алергии или различни дихателни проблеми.

Аргументи срещу дрескода

Създаване на излишни конфликти – строгият дрескод може да доведе до създаване на излишни конфликти между ръководството на организацията и някои служители. Не бива да се забравя, че има хора, които държат на уникалния си стил и облекло, и не са готови да направят компромис в това отношение. А в случай, че външният им вид е наистина безупречен и не допуска отклоненията от работната етика, за които говорихме по-горе, е още по-трудно да им бъде обяснено защо трябва под натиск да правят промени в него. 

Дискомфорт и понижена работна ефективност – напълно възможно е строгият дрескод или въведените униформи в дадена компания да се разминават със социалните, етичните, религиозните и други разбирания на дадени служители. Подобни ситуации са много деликатни, тъй като карат съответните служители да чувстват високи дози притеснение и дискомфорт в работното си ежедневие. А това съответно води до понижена мотивация и желание за работа, и негативни резултати. 

Време и средства -  ако служителите в дадена фирма носят специфична униформа, с която не е удачно да се разхождат навън, това означава, че при всяко пристигане и съответно излизане от работното място те трябва да се преобличат. А последното води до по-дълъг работен ден за тях, излишна припряност, а понякога и до закъснения за определени работни ангажименти. От друга страна, в случай, че служителите трябва сами да си закупуват подходящо и отговарящо на изискванията на компанията облекло, те ще бъдат принудени да правят излишни разходи, които невинаги могат да си позволят.

Кредитна карта Бяла Карта ще бъде твоят верен помощник в процеса по закупуване на облекло, с което да се представиш по възможно най-добрия начин на работното място. Тази кредитна карта не само ще ти гарантира бързо, лесно и сигурно разплащане, но и ще ти даде възможност за получаване на постоянни отстъпки и намаления в партньорски търговски обекти. Защото кредитна карта Бяла Карта е твоята кредитна карта, която се съобразява само и единствено с нуждите, интересите и предпочитанията ти.

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш