Кандидатствай Вход
Всяка десета кредитна карта у нас е от небанкова институция, а над половината от тези карти са Бяла Карта

Всяка десета кредитна карта у нас е от небанкова институция, а над половината от тези карти са Бяла Карта

Една от всеки 10 кредитни карти в България е издадена от небанкова финансова институция. А aбсолютен лидер сред небанковите кредитни карти е Бяла Карта. Над 15% от икономически активните българи имат кредитна карта, което още по-ясно затвърждава представителността на изследването, поръчано от Аксес Файнанс ООД – дружеството, издател на Бяла карта. Проучването е национално представително и е проведено сред 1500 респонденти от GFK.

Все пак, пазарът на кредитни карти не е достатъчно развит у нас, тъй като потенциалните клиенти обхващат огромна част от населението на страната. Всички българи между 18 и 65 години, независимо от своите демографски признаци или доходи са потенциални ползватели на кредитни карти.

Пазарният дял на кредитните карти, издадени от небанкови финансови финансови институции, е 10% от всички кредитни карти у нас. Тенденцията на преориентиране на потребителите към небанкови финансови продукти не е от днес и обхваща целия свят. Потребителите търсят нови възможности за банкиране - без такси, без чакане по опашки в офиси и без дълги продецури по издаване и обслужване. Това донякъде обяснява водещите позиции на Бяла Карта сред небанковите кредитни карти на българския пазар. Бяла Карта носи позитивите на международната кредитна карта Visa Classic. Може да се позлва за теглене и палщане в целия свят, като в България тези операции се извършват без такса. Няма годишна такса за обслужване, а картодържателите могат да се възползват от удобството на 24/7 поддръжка през персонален потребителски профил онлайн.

Проучването отделя специално внимание на профила на картодържателите на небанкови кредитни карти. Ако при банковите кредитни карти преобладават хората с висше образование (41%) и личен доход над средния, при клиентите на небанковия продукт има превес на хора със средно образование (67%) и средните и малко под средния за страната доход.  Към небанковите кредитни карти са ориентирани значителен процент хора със свободни професии – около 7% от притежателите на такива пластики.

Проучването показва, че кредитните карти се ползват предимно за покриване на ежедневни нужди като покупка на хранителни стоки и плащане на сметки например.  По-рядко потребителите пазаруват техника или плащат разходите си за почивка с кредитна карта. Не са изключения и клиентите, пазаруващи дрехи и обувки, а пластиките се ползват и по бензиностанции и заведения за забавление.

Начинът на употреба на кредитни карти у нас зависи и от възрастта на притежателите им. По-младите картодържатели предимно пазаруват онлайн, докато тези на средна възраст и със средни доходи се възползват от удобствата на картата при пътувания в чужбина.

„Аксес Файнанс“ ООД е българска компания, специализирана в небанковото кредитиране. Компанията вече присъства чрез свои дружества на пазарите в Македония, Румъния и Полша.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш