Кандидатствай Вход
Промяна в Общите условия на кредитна карта Бяла Карта GOLD

Промяна в Общите условия на кредитна карта Бяла Карта GOLD

Уважаеми клиенти,

Искаме да ви уведомим, че считано от 04.10.2022 г. са изменени Общите условия към Рамков договор за издаване на кредитна карта Бяла Карта GOLD на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, с които можете да се запознаете на този линк:  Нови Общи условия.

Като част от промените, добавихме възможността за уведомление за извършени трансакции с Бяла Карта GOLD чрез изпращане на съобщения, включително push-нотификации в мобилното приложение Бяла Карта. Досега сред възможните начини са уведомяване за трансакции бяха: SMS, e-mail или нотификация в личния клиентски профил.

В случай че не сте инсталирали мобилното приложение Бяла Карта и не сте добавили данните за своята Бяла Карта GOLD в него, препоръчваме да го направите. Така ще имате достъп до пълна информация за направените трансакции със своята кредитна карта Бяла Карта GOLD.

Промените в Общите условия не включват корекция на лихвения процент по кредитна карта Бяла Карта GOLD, но има промяна в частта Тарифа на продукта. Въвежда се такса при трансакции за залагания и хазарт. Тази такса е в размер на 1% от трансакцията, но не по-малко от 0.50 лв и касае както входящи, така и изходящи трансакции – т.е. получаване на суми.

Изменените Общи условия са приложими както за нови, така и за настоящи клиенти. За настоящите клиенти промените в Общите условия влизат в сила в срок от 2 месеца от датата уведомлението до тях – т.е. считано от 04.12.2022 г.

Всеки настоящ клиент има право да възрази срещу изменените Общи условия в срок до 04.12.2022г. Възражението трябва да е под формата на уведомление по e-mail на електронен адрес: help@bialakarta.bg  или писмено на адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД - гр. София, ул. „Балша“ № 1, бл.9, ет.2.

В случай на изпратено възражение срещу новите Общи условия, това ще означава прекратяване на Рамковия договор за издаване на кредитна карта Бяла Карта GOLD на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД и Договора за кредит на конкретния клиент. При такава ситуация, клиентът трябва да заплати цялото си дължимо  задължение по Договора за кредит и да подаде молба за закриване на кредитната карта.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш