Кандидатствай Вход
Електронният подпис и защо е важен за нас

Електронният подпис и защо е важен за нас

  • Бяла Карта
  • 29.05.2017
  • Технологии
  • Коментари: 0
  • 1988

Електронният подпис „събаря граници“ и създава бизнес отношения от разстояние. Ако имаш бизнес или просто ползваш електронно банкиране, вече си се уверил в това.

Много от ползвателите на електронния подпис никога не са се интересували как точно работи той и какво го прави толкова важна част от нашето ежедневие. Ще се опитаме на кратко да отговорим на тези въпроси.

Историята нa електронния подпис е дълга. Смята се, че първият документ, подписан с първообраз на електронния подпис, се е случил през 1998 година. Това е подписване на сделка между Съединените щати и Ирландия.

Всъщност още през 1869 година Върховният съд на Ню Хемпшир приема приложимостта на телеграфните съобщения като електронен подпис. През 80-те години много компании започват да използват факс машините. Те си разменят подписани документи. Въпреки, че подписът е поставен на хартия е прието, че снимката му от факс копието ще бъде приемана като оригинал.

С навлизането на интернет и електронната кореспонденция в бизнеса и ежедневието на хората много съдилища започват да приемат, че електронните подписи могат да се прилагат и чрез електронно разменени съобщения. Достатъчно е да се въведе ПИН (персонален идентификационен номер). 

Днес електронният подпис има съвсем различна конфигурация. Неговата същност е базирана на сложно криптографско изчисление, което дава на собственика на подписа двойка ключове (частен и публичен). Частният ключ е само и единствено негово достояние и с него се извършва подписването.

Електронният подпис се използва, за да защити авторство на софтуери, съдържание на документи, трансакции и може да се използва навсякъде, където се обменя огромен поток от информация. Той има широко приложение и благодарение на него границите и разстоянията са все по-малко значими. Фирми и физически лица от цял свят могат да сключват легитимни сделки помежду си без да се налага да се срещат лично и да пътуват часове, а понякога и дни.

Видове електронен подпис

Според българското законодателство електронният подпис бива два вида - усъвършенстван и квалифициран.

Разликата между двата е, че вторият (квалифицирания електронен подпис) има два допълнителни атрибута, които му дават силата на саморъчно поставен подпис. Ако подпишеш документ с него, то той има силата на саморъчно подписан.  

Електронният подпис се издава от специални дружества наречени Доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ). Те притежават лиценз за извършване на удостоверителни услуги, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС).

А как работи електронния подпис?

За „полагане“ на електронен подпис,  авторът му е нужно да притежава удостоверение (сертификат), технически носители (смарт карта и карточетящо устройство) и специален софтуер за управление и подписване. Карточетящото устройство може да е специално гнездо, в което се поставя смарт картата и я свързва с компютъра. Другият вариант е устройство, наподобяващо флаш памет, което има същата функция.

Удостоверението (или още сертификата) за електронен подпис е електронен документ, издаден и подписан от Доставчика на удостоверителни услуги.

Електронният подпис представлява уникална двойка ключове, наречени частен и публичен.

Частният ключ е таен и известен само на собственика на електронния подпис. Той се генерира и съхранява върху сим карта, като достъп до картата и ключа има само собственика на подписа. Достъпът до ключа се осъществява чрез специален ПИК, генериран отново от собственика на подписа. Именно частният ключ подписва документа. Публичният ключ е публикуван в специален публичен регистър и се използва, за да се разчете подписа положен с частния ключ.

Какви са недостатъците на електеронния подпис?

Ползите от КЕП са безспорни. Без него бизнесът не би бил възможен. Но в днешното забързано време и мобилност електронният подпис има един основен недостатък – хардуера, без който не може да оперира (сим картата и четеца). Това налага ползвателят на подписа винаги да го носи със себе си. Друг важен недостатък е, че този хардуер е несъвместим с мобилни устройства. Тъй като той се свързва с компютъра през специалният вход предвиден за флаш памет, а такава липсва при мобилните устройства. Тези два недостатъка предполагат подписването да става винаги и само през компютър. И тъй като изисква специален софтуер, то много често това устройство може да работи само през определени компютри, на които е инсталиран софтуера.

По настоящем българска старт ъп компания разработва решение, което е изцяло освободено от хардуер и подписването се осъществява единствено през мобилен телефон. Подобни решения има единично създадени в някои европейски държави, но нито едно не е надскочило границите на конкретната държава.

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш