Кандидатствай Вход
50-30-20 – новата финансова система

50-30-20 – новата финансова система

Днес ще поговорим за един иновативен метод, който спомага за по-доброто разпределение на средствата и запазването стабилността на личния и семейния бюджет. Този метод носи интересното наименование 50-30-20. След малко ще кажем и защо е наричан така.  Но преди това няколко други важни неща. Методът 50-30-20 е предназначен за определена група потребители, които могат да се определят като средна класа (макар и в България понятието да има доста по-различен смисъл отколкото в останалите европейски страни). С други думи, това са хора със стабилни доходи, не можещи обаче да си позволят големи извънредни харчове. Основната цел на този метод е да им помогне да разпределят личния си или семеен бюджет по най-добрия начин, така че да не навлизат в абсолютно никакви финансови затруднения.

Сега да преминем и към същността на самия метод. 50-30-20 – това е не само наименованието на метода, но и ключът към неговия механизъм на действие. На практика 50-30-20 са пропорциите, в които човек трябва да разпредели наличните си средства за месеца, насочвайки ги към покриване на три основни групи разходи. Най-голям процент (50%) от тези средства естествено се отделя за основните разходи (сметки, храна). 30% отиват към неща и дейности, които са важни за теб, но не са чак жизнено необходими (нови дрехи, излизания с приятели и т.н.). А останалите 20%  се съхраняват за определени финансови цели – спестявания, инвестиции, изплащания на дългове. Нека сега да разгледаме малко по-обстойно всяка от отделните групи разходи, споменати дотук.

Групи разходи по метода 50-30-20

Основни разходи (50%) – запомни, че това са разходи, които не можеш да си спестиш по никакъв начин. Те отиват за жизненоважни стоки и услуги, отсъствието на които ще окаже значително негативно въздействие върху качеството на живота ти. Като такива стоки и услуги можем да посочим храните, електричеството, лекарствата и др. Добре е да се отбележи, че към тази група не спадат например сметките за кабелна телевизия. Те се класифицират по-скоро към допълнителните разходи, които предстои да разгледаме.

Допълнителни разходи (30%) – до 30% от общото количество месечни приходи можеш да си позволиш да отделиш за неща, които също може би имат голямо значение за теб, но не са жизненоважни за качеството ти на живот. Започвайки от сметките за услуги като кабелна телевизия или високоскоростен интернет и стигайки до нови дрехи и обувки. В тази група също попадат разходите, възникващи покрай регулярните срещи с приятели, излизанията на барове и ресторанти, както и различни екскурзии или ваканции. Ограничаването им до 30% от наличните месечни средства ще ти помогне да не прекаляваш с пръскането на пари и във всеки един момент да си наясно точно какво можеш да си позволиш.

Остатък (20%) – и накрая, нужно е да оставиш поне 20% от месечните си доходи за дългосрочни финансови цели с оглед запазване стабилността на семейния бюджет. Такива цели могат да бъдат инвестиции в определени активи, вноски за изплащане на дългове или просто натрупване на спестявания за спешни случаи и непредвидени разходи. Винаги е добре да имаш заделени средства в излишък, защото в живота възникват всякакви ситуации и ти трябва да имаш възможността да реагираш своевременно.

Защо методът 50-30-20 е полезен?

Както вече казахме, методът 50-30-20 е насочен към по-добро разпределение на наличните средства за месеца и запазване стабилността на личния или семейния бюджет. Ето неговите основни преимущества:

  • лесен за прилагане – при този метод на практика всичко, свързано със семейните финанси, става доста по-ясно. Благодарението на процентното разпределение на средствата потребителят знае точно какво може да си позволи, способен е да състави най-подходящия план за действие и да си осигури спокойствие и финансова сигурност в края на съответния месец.
  • предпазва от необмислени харчове – пръскането на значителни парични средства за различни неща може в един момент да доведе човек до сериозни финансови затруднения. В този смисъл методът 50-30-20 ни предпазва от допускането на сериозни финансови грешки като ненавременни харчове, неподходящи инвестиции и т.н.
  • гъвкав – и не на последно място, системата 50-30-20 е относително гъвкава. Трябва да имаш предвид, че процентите, предвидени за отделните групи разходи, са условни и при необходимост могат да варират в определени граници. Тези числа са просто една желана норма, около или близо до която трябва да се движиш с оглед гарантирането на своята финансова сигурност в дългосрочен план.

Като обобщение можем да кажем, че методът 50-30-20 е една модерна и  иновативна система, която ще ти помогне да управляваш по-добре средствата от личния си или семеен бюджет. Разбира се, финансовата сигурност е нещо относително и на всеки човек му се случва да изпадне в труден период. Ако преминаваш през такъв, Бяла Карта може да бъде най-добрата и подходяща опция за теб. Този гъвкав финансов инструмент ще ти осигури нужните средства, за да си стъпиш на краката и да възвърнеш своето спокойствие и увереност.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш