Кандидатствай Вход
Децата и парите – грешките, които допускаме

Децата и парите – грешките, които допускаме

Финансовите навици у едно дете трябва да се създават умело и последователно още в неговата детска възраст, посредством различни игрови форми, за да израсне то като финансово грамотен човек.

Създаването и развитието на финансова култура в децата е задължение на нас, родителите, ако искаме да възпитаме самостоятелни личности, които се справят успешно.

Децата и парите – грешките, които допускаме

Табу или свободна зона

От ранна възраст е добре детето да присъства в изграждането на правилната финансова култура в семейството. Така, както може да се научи да чете само ако има книга, така е и добре да участва активно, заедно с всички членове на семейството в изграждането на финансовия семеен баланс.

За и против джобните пари

Всяко едно дете е необходимо да разполага със свои джобни пари, които се определят съобразно бюджетните възможности на семейството. Определяйки такъв бюджет, на децата се делегират отговорности за начина, по които ще ги изразходват.

Това е желателно да се прави веднъж в седмицата или в месеца. По-големият срок може да доведе до психологически дискомфорт, както и невъзможност в по-крехка детска възраст правилно да се планират разходи за по-дълъг период от време.

Детето започва да надгражда своята самостоятелност и самочувствие чрез управлението на своите лични финанси.

Ако приучите детето само да разполага със своите лични средства на 7 години и да удовлетворява своите желания и потребности по възможно най-правилния начин, когато стане тийнейджър ще може свободно да борави и да покрива определени свои нужди, да поставя своите приоритети и да е проактивно по отношение на финансовата си независимост.

Контролиране на разходите

Задължение на родителите и семейството е да определи процент за джобни пари и тези пари би трябвало да се считат за лични пари на детето. Справянето с първите лични средства са незаменим опит - може да ги похарчи наведнъж, може и да ги предостави на друг.

Дори първият опит да е с негативен резултат, то той носи своя урок и помага на детето да започне да прави по-правилно разпределение на своите средства.

Така детето става по-отговорно и по-сигурно. А това е основната цел – да се изгради една финансово уверена личност, която умее да планира и разполага с личните си финанси.

От изключително значение е родителя да излъчва доверие към детските желания и възможности.

Джобни пари на автопилот

Децата трябва внимателно дадат направлявани да ценят парите, да не ги афишират сред съучениците си, да не се увличат по хазартни игри, да разберат, че не е необходимо да носят всичките си пари на училище, да бъдат внимателни в покупките си.

Бонуси за добри оценки

Малките трябва да разберат, че е тяхно задължение да посещават училище и да придобиват по този начин знания и умения, които ще определят и тяхното бъдещо успешно вписване в социума. Затова и психолозите съветват да не се дават парични награди за добри оценки.

Домашните задължения – източник на доходи

Това е също един много дискутиран въпрос, но психолозите и тук идват на помощ. Те съветват да не се постъпва по този начин.

Семейството е една общност и всеки в нея е длъжен да спазва определени задължения според възможностите си. В годините на израстването задълженията на децата трябва да се увеличават, без да очакват материално възнаграждение.

Тази игра е много трудна в началото и за двете страни, но после става рутина, а натрупания опит помага и всички започват да оценяват правилно своите и тези на близките финансови и времеви ресурси.

Прекрасен опит за детето би бил, ако му бъде предоставена възможност в свободното време да помага на възрастни хора или да се грижи за по-малките си братя и сестри. При такива ситуации трябва да се обмисли правилно неговото поощряване.

Парите са над всичко

Детето трябва да разбере, че парите са инструмент, а не самоцел. Те са възможност и необходим ресурс и като такъв, то трябва да се отнася внимателно с тях.

Моралът и парите – да се научи да общува еднакво добре и с децата, които нямат много или с тези, които имат. Да изгради заедно с родителите си много стойностна ценностна система по отношение на парите, успоредно с изграждането на уважение и правилно отношение към нематериалните ценности в обкръжаващия го свят.

Да се вземат от семейството всичките заработени пари

Днес пред децата има все повече реални и легитимни възможности да имат, макар и нерегулярна, доходност /участия в реклами, филми, промоции и др./.

В Индия, в град Делхи например, има изградена детска банка, където стотици деца от улицата, които са припечелили пари, могат да си направят влогове и така да избегнат присвояването на парите им от други хора включително и от родителите им. Банката разполага с 12 филиала в Индия, Афганистан, Бангладеш, Непал, Пакистан и Шри ланка.

Професионална ориентираност според възнаграждението

Да се определя бъдещето по възможностите, които дават отделните професии е недалновидно и не се препоръчва от психолозите, защото добре осъзнатото професионално ориентиране ще отключи и удоволствието от самореализацията на по-късен етап.

Разговорите, свързани с бъдещи реализации в семейството (между родители и деца) са отправна точка за по-добра удовлетвореност и основа за щастлив живот.

Неудовлетвореността от скъпоплатена професия може да се отрази на психиката и на самочувствието в бъдеще.

Парите - инструмент за манипулиране

От страна на родителите лишаването от джобни пари е твърде несериозно и рисковано по отношение на изграждащото се самочувствие на детето.

Парите не трябва да се приемат като инструмент за наказание. Взаимното уважение, разговорите и отговорното поведение като ролеви модел са в основата на правилно изградената финансова култура.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш