Кандидатствай Вход
Наличие на свободни средства – в какво да ги инвестираш?

Наличие на свободни средства – в какво да ги инвестираш?

  • Бяла Карта
  • 15.07.2019
  • Твоите пари
  • Коментари: 0
  • 861

Работил си здраво, спазвал си необходимата финансова дисциплина и си успял да натрупаш сравнително солидно количество допълнителни средства към своя бюджет. Какво правиш оттук нататък? Най-голямата грешка, която можеш да допуснеш, е просто да изхарчиш тези средства за нещо ненужно, изникнало импулсивно в съзнанието ти. Разбира се, няма нищо лошо в това да се възнаградиш за положените усилия, но нека въпросната награда да ти коства само част от наличните свободни средства. Друга част от тях задължително задели като спестявания, а трета вложи в инвестиция, която ще ти носи приходи за дълъг период от време. В днешната статия от блога на Бяла Карта предстои да разгледаме какви типове инвестиции биха били най-успешни и ефективни през предстоящите месеци от 2019 година.

Инвестиции на фондовите пазари – и през 2019 година фондовите пазари ще бъдат подходящо място, на което да вложиш парите си. В момента световните борси са стабилни, а спомените за големия финансов срив от 2008 година – отдавна избледнели. Разбира се, когато инвестираш в акции, облигации и други ценни книжа, винаги трябва да правиш предварително проучване относно доходността и риска. Тези два елемента обикновено са обратнопропорционални помежду си, така че е важно да се постигне оптималното съчетание. Също така, прегледай историята на компанията, в чиито акции или облигации смяташ да инвестираш. Последното ще ти помогне да разбереш дали има нещо скрито или съмнително зад образа и биографията на съответната компания, за което не си бил наясно досега.

Инвестиции в недвижими имоти – колкото и да се говори за „балон“ на пазара на недвижими имоти, техните цени продължават уверено да се покачват. Истината е, че покупката на недвижим имот, намиращ се на удобно място в голям град, е сред най-сигурните инвестиции.Тенденцията е все повече хора да се ориентират към заселване в големите градове, предлагащи по-добро образование, работа, услуги и като цяло среда на живот. И въпросните хора трябва да си намерят къде да живеят, нали така? В този смисъл, собствениците на недвижими имоти винаги могат да открият клиенти, когато става въпрос за продажбата на имота или отдаването му под наем.

Инвестиции в благородни метали -  благородните матали са идеалната опция, която ще ти позволи да диверсифицираш своето инвестиционно портфолио и да повишиш стабилността и сигурността му. Причините за това са няколко. От една страна, търсенето на благородни метали като златото и среброто в световен мащаб ще нараства през следващите години, тъй като все повече развиващи се икономики и банкови институции обръщат резервите си в такива метали. От друга страна, пазарът на благородните метали по принцип слабо се влияе от тенденциите и промените на другите основни инвестиционни пазари. През 2008 година например, по време на големия срив на борсите по цял свят, цените на златото останаха почти непокътнати. Така че присъствието на благородни метали в твоето портфолио ти гарантира отлична диверсификация и минимизиране на риска от пропадане на цялото портфолио при срив на определена инвестиция.

Покриване на дългове – покриването на настоящите дългове също може да се смята за инвестиция в бъдещето. При това една доста ефективна и носеща положителни резултати по отношение на личните финанси инвестиция. Пълното изплащане на даден дълг означава, че ще отпаднат редовните вноски и лихви по него. А това съответно води до по-ниски разходи за теб и оставане на повече средства в личния или семейния бюджет.

Инвестиции в кариерата – развитието на кариерата също изисква постоянни инвестиции на време и средства. Подобни инвестиции могат да отидат за изкарване на курсове и обучения, както и за прилагане на други методи за самоусъвършенстване. Правенето на тези инвестиции е напълно оправдано, тъй като кариерното израстване съвсем естествено е свързано с по-високо заплащане и различни допълнителни придобивки.

Инвестиции в здравето – в никакъв случай не забравяй за поддържането на своето отлично здраве и кондиция в дългосрочен план. Защото именно инвестицията в здравето е най-важната инвестиция, която можеш да направиш. Когато си здрав, имаш възможност да работиш продуктивно, да се захващаш с различни дейности и проекти, и съответно да увеличаваш своите доходи и материално състояние. Така че спортувай, релаксирай с пътувания и отдих, когато имаш нужда, ходи на редовни профилактични прегледи и се погрижи във всеки един момент да се чувстваш отлично физически и психически.

Кредитна карта Бяла Карта е твоята кредитна карта, която винаги е до теб във важните моменти. Тази кредитна карта е насреща да ти предостави необходимите средства, независимо дали искаш да ги вложиш в определена финансова инвестиция или пък в личното си здраве, обучение и кариера. Заложи на кредитна карта Бяла  Карта и инвестирай в по-доброто си бъдеще!  

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш