Кандидатствай Вход
Признаци за финансова грамотност

Признаци за финансова грамотност

Финансовата грамотност е комбинация от знания и умения за парите. Тя става все по-важна и необходима за съвременния човек. Без нея човек трудно би балансирал между своите приходи и разходи и не би имал необходимите познания и дисциплина да спестява и да инвестира спестяванията си.

Какво точно обаче означава финансова грамотност извън научните и понякога доста неясни определения за нея? И как да разберем дали сме достатъчно финансово грамотни, за да се справяме в живота? Ето няколко признака за финансова грамотност:

Изготвяне на месечен бюджет – не може да оставяш парите си да се движат на автопилот и да очакваш, че всичко в личните ти финанси ще е наред. Няма как човек да твърди, че е финансово грамотен и да не прави предварителен бюджет за приходите и разходите си. Ако един човек успява да състави прецизен личен или семеен бюджет за месеца, това означава най-малко две неща. Първо, че той е в състояние с точност да прецени какво може да си позволи, без да се вкарва в излишни финансови затруднения. И второ, че може да разпределя средствата и спестяванията си така, че да води добър начин на живот.

Поставяне на цели – целите са онези отправни точки, към които се стремим в професонален и личен план. Да, тези цели могат да бъдат най-различни – кариерно развитие, закупуване на нов дом или кола, стартиране на собствен бизнес, реализиране на дадени проекти и т.н. Обикновено има 2 общи неща между всички тях – че са положителна проекция на собствения ни образ в бъдещето и че за постигането им е редно да започнем да заделяме пари достатъчно отрано.  Нещо повече, поставянето и преследването на големи житейски цели кара човек да бъде по-внимателен, дисциплиниран и мъдър във финансово отношение.

Седмична проверка на финансите – много хора, въпреки че състяват месечни бюджети за финансите си, нямат навика да следят достатъчно често за изпълнението им. Подобна проверка се препоръчва да се прави поне на няколко дни и ще ти донесе сигурност и спокойствие във финансов план. Следи какво се случва с месечните ти планове редовно, за да успееш навреме да предотвратиш фрапантни несъответствия между планираното и реалното. Освен за изпълнението на месечния си бюджет, следи и за промени в условията на финансовите продукти, които използваш – такси, лихви, дати на падеж.

Разбиране принципите на спестяване и инвестиране – има различни съотношения доход-спестявания, които различните експерти препоръчват. Сред най-разпространените практики са заделянето на 10 или 20% от месечния доход. Добрата финансова грамотност предполага познания за инвестиране на спестяванията, така че да си гарантираш възможно най-висока доходност. Благодарение на разбирането на принципите на спестяване и инвестиране си гарантираш от една страна способността да посрещнеш по-трудни времена, а от други – да постигнеш независимост и благополучи във финансов план.

Правилно използване на кредитна карта –правилното боравене с кредитна карта е абсолютно задължителен признак за финансово грамотния човек. В днешно време кредитната карта ти предоставя редица опции и възможности, които няма как да получиш чрез друг финансов инструмент. Кредитната карта е не само инструмент за кредит и разплащания, но и белег за класа, благосъстояние и отлична финансова грамотност. Освен ситуациите, в които е добре да използваш кредитна карта, добре е да знаеш и как точно да я ползваш и управляваш. Правилната употреба на кредитната карта зависи от нейния вид и конкретните условия по договора.

Кредитна Бяла Карта е инструментът, който се наглася изцяло спрямо твоите нужди и предпочитания. Тя е гъвкавата и достъпна кредитна карта, носеща ти необходимите финансови средства точно тогава, когато ти трябват най-много. Бъди напълно сигурен, че избирайки кредитна Бяла Карта, ти вземаш едно от най-правилните и изгодни финансови решения в своя живот.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш