Кандидатствай Вход
Защо всички членове на семейството трябва да бъдат включени в дискусията за семейните финанси?

Защо всички членове на семейството трябва да бъдат включени в дискусията за семейните финанси?

Когато става въпрос за семейните финанси, изготвянето на месечен бюджет е много важно от гледна точка стабилността и сигурността в дългосрочен план. 

Не от по-малко значение за съставянето на въпросния месечен бюджет е обаче участието на цялото семейство. Важно е също всички членове да са наясно с решенията, които се взимат, и с принципите, които трябва да се спазват. 

В това число слагаме не само твоя партньор, но и децата. Нека да преминем и към отговорите на въпроса „Защо всички членове на семейството трябва да бъдат включени в дискусията за семейните финанси?“.

За да спазват необходимото потребителско поведение

Един семеен бюджет няма как да бъде надежден и ефективен, ако заложените по време на изготвянето му принципи се спазват само от теб, а не от цялото семейство. 

По-скоро ще се получи ситуация, в която твоите усилия и лишения за стабилизиране на семейните финанси остават безрезултатни поради неразумните харчове на останалите членове на фамилията. 

За да не допуснеш подобно развитие на нещата, трябва да се погрижиш и другите да са добре запознати със семейния бюджет, както и с принципите и ограниченията, които той носи. А най-добрият начин за това е дискусиите относно въпросния семеен бюджет да са достъпни и отворени за всички членове на семейството.

За да се чувстват наистина ангажирани  

Много е трудно да накараш някого да спазва определени принципи и правила, особено ако самият той не е участвал във формирането им. Участието на цялото семейство в дискусиите за семейните финанси стимулира ангажираността и отговорното поведение.

Благодарение на прякото си участие, всеки един член на фамилията ще осъзнава много по-добре какво и защо трябва да прави.

Или казано с други думи, той ще усеща правилата за финансова дисциплина, въведени посредством семейния бюджет, като нещо важно и полезно за самия него, а не като безмислени ограничения, които някой се опитва да наложи против волята му.

За да се вземат възможно най-добрите решения 

Не си мисли, че ти знаеш всичко и във всеки един случай си прав. Твоят партньор и дори децата също могат да дадат разумни предложения относно семейните приходи и разходи

Участието на всички членове на фамилията във финансовите дискусии гарантира вземането на оптимални решения, оставящи цялото семейство удовлетворено. В допълнение, всеки един от тях най-добре познава личните си нужди и е способен да прецени например от кои придобивки би било удачно да се лиши и от кои - не. 

За да се запази спокойствието 

С колкото по-малко информация разполага човек относно даден проблем, толкова по-притеснен е той. 

Ако без никакви предварителни обяснения и подготовка изведнъж поднесеш на членовете на семейството си новината, че всички трябва да бъдат по-пестеливи отсега нататък, е напълно възможно да ги хвърлиш в паника. В съзнанието им ще възникнат всякакви тревожни мисли и дилеми, свързани с бъдещето

Поради тази причина е много по-добре те да са наясно как всъщност стоят нещата и да не си правят погрешни изводи. А последното може да се постигне посредством прякото им участие във всички финансови разговори и дискусии.

За да се насърчи диалогът 

Диалогът в рамките на семейството трябва да бъде насърчаван при всеки удобен повод. В крайна сметка, почти всички важни решения, взети от даден член на фамилията, засягат и другите. 

Провеждането на общи дискусии по основните финансови въпроси е начин да се демонстрира, че диалогът е правилната форма за съжителство. И че именно чрез него може да се гарантира хармонията в междуличностните отношения и по-доброто бъдеще за цялото семейство.

За да се постигне сплотеност 

Много по-лесно е за едно семейство да преодолее проблемите, пред които се е изправило (в това число и финансови такива), ако неговите членове са сплотени и си помагат взаимно. 

Съвместното обсъждане на финансовите предизвикателства, пред които сте изправени, спомага значително за подобна сплотеност. Същевременно гарантира, че всички ще действате синхронизирано, за да се справите с въпросните предизвикателства и да постигнете целите, които сте си поставили.

Понякога не всичко върви по план, когато организираш семейните финанси. В тези моменти, можеш да се довериш на финансови инструменти, с които да си помогнеш. Такъв инструмент може да бъде кредитната карта.

Каква е ролята на кредитните карти в семейните финанси?

Кредитните карти са важен инструмент в семейните финанси, който може да помогне на семействата да управляват парите си по-ефективно

Когато се използват отговорно, кредитните карти могат да бъдат от полза за намаляване на дълга и изграждане на добър кредитен рейтинг. Кредитните карти позволяват на семействата да правят покупки, когато имат нужда от допълнителни пари до заплата.

Макар да е важно да следиш разходите си и да не прекаляваш с употребата им, кредитните карти могат да донесат добавена стойност към финансовото здраве на твоето семейството. Освен това кредитната карта може да бъде използвана, за да възпиташ децата си на някои важни финансови уроци.

Как да научим децата си за какво се използват кредитните карти?

Обучението на децата за отговорното използване на кредитни карти е важна част от финансовата грамотност.

От съществено значение е децата да научат как работят кредитите, кога и защо трябва да се използват и какви са възможните рискове, ако не бъдат управлявани ефективно.

Когато обясняваш на децата как работят дадени кредитни инструменти (заеми и кредитни карти, наблегни на това колко е важно бюджетирането и спестяването. Колкото по-запознато е твоето дете с възможностите за кредитиране и кога се използат те, толкова по-голяма увереност ще придобият те в управлението на финансите си в бъдеще. 

Кредитна карта Бяла Карта може да бъде правилният избор, ако търсиш финансов инструмент, който може да ти помогне да гарантираш финансова стабилност и сигурност за семейството си.

Тази гъвкава и достъпна кредитна карта ще ти осигури необходимите средства точно тогава, когато се нуждаеш най-много от тях, за да си стъпиш на краката. 

С Бяла Карта няма да ти се наложи да плащаш следните такси:

  • Такса за издаване
  • Годишна такса за обслужване
  • Такси при теглене от банкомати в България
  • Такси при плащане на ПОС и онлайн.

Избери кредитна карта Бяла Карта и подари по-добро бъдеще на себе си и своите близки хора.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш