Кандидатствай Вход
Задава ли се финансова криза и как да се подготвиш?

Задава ли се финансова криза и как да се подготвиш?

  • Бяла Карта
  • 27.10.2019
  • Твоите пари
  • Коментари: 0
  • 943

10 години след голямата финансова криза, довела до срива на фондовите пазари по света, колапса на няколко ключови финансови институции и увеличаването на дълговото бреме за държави и потребители, все по-усилено експертите говорят за опасността от ново подобно събитие. Тези опасения са свързани с част от протичащите към настоящия момент процеси от финансов, икономически и, разбира се, политически характер. В следващите редове ще ти представим накратко основните събития и процеси, носещи риск за стабилността на световната икономика и финанси. В допълнение, ще получиш полезни съвети за това как да се подготвиш за преминаване през такива турбулентни периоди.

Кои са основните рискове пред световната икономика и финанси?

Едва ли би могло да се определи едно единствено събитие, създаващо риск от финансова рецесия. По-скоро става въпрос за няколко събития, протичащи в различните части на света. Сред тях са промяната в икономическата политика на САЩ, търговската война с Европейския съюз, последствията от Брекзит, забавянето на растежа в Азиатския регион и т.н.

Редица експерти по света изразяват сериозни притеснения от водената от администрацията на Тръмп политика в САЩ, насочена към ограничаване на външните инвестиции и предоговаряне на търговските споразумения с партньорски страни, както и от мерките на Федералния резерв в посока увеличаване на основната лихва. Опасенията са най-вече свързани с появяващите се рискове от забавяне на икономическия растеж и повишаване на инфлацията – процеси, които несъмнено ще засегнат и световната икономика като цяло.

От друга страна, Европейският съюз си има свои собствени проблеми, извън все по-ясно очертаващата се търговска война със САЩ. Неясната ситуация около т.нар. Брекзит вече предизвика сътресения в редица големи компании от финансовия, туристическия и други сектори. Двете страни продължават да имат несъгласия по отношение на конкретните условия на Брекзит и не се знае кога в крайна сметка ще бъде постигнато така очакваното споразумение. 

При икономиките в Азиатския регион също се забелязва тенденция за забавяне на растежа. Това се отнася в пълна степен и за Китай. Страната трябва да се справи с фактори като кредитната задлъжнялост на своите предприятия и наличието на прекалено голямо количество производствени мощности, водещи до пренасищане на пазара. 

Как да се подготвиш за потенциална финансова криза?

Споменатите дотук и някои други събития и процеси по света водят до прогнози, че предстоящата финансова криза вече съвсем не спада в сферата на хипотезите, а е напълно реална опасност. При неблагоприятно развитие на обстоятелствата няма как и потребителите в нашата страна да не бъдат засегнати. Поради тази причина е хубаво още отсега да се вземат необходимите предпазни мерки. Ето как да се подготвиш за потенциална финансова криза:

  • увеличавай своите спестявания – солидното количество спестявания несъмнено спомага за по-лесното и гладко преминаване през всякакви кризи и непредвидени обстоятелства във финансов аспект. Достатъчно е да заделяш дори на пръв поглед малки суми за целта в края на всеки месец. Редовното и отговорно спазване на тази практика след известно време ще доведе до събирането на достатъчно значителен брой средства в личния ти резерв.
  • покриване на дълговете – най-лошият вариант за теб би бил в разгара на финансовата криза да се окажеш с големи неизплатени дългове, които тепърва трябва да покриваш. Препоръчваме ти във възможно най-кратки срокове от време да съставиш план за погасяване на задълженията си по кредити, заеми, ипотеки и т.н. Мъдро би било приоритетно да бъдат погасени задълженията, по които са налице най-високите лихви. По този начин ще съумееш да минимизираш своите разходи и да си оставиш на разположение повече свободни парични средства.
  • потърси източници на допълнителни доходи – сдобиването с източници на допълнителни доходи винаги е полезна стъпка, когато си изправен пред определени рискове по отношение стабилността на личните си финанси. Подобни източници на допълнителни доходи могат да бъдат изключително разнообразни – от работа на свободна практика и инвестиции в различни активи до създаване на лични бизнес проекти и инициативи.

 

Твоята кредитна карта Бяла Карта винаги ще бъде до теб, за да ти помогне да преминеш през финансови кризи и затруднения, и да си стъпиш на краката по възможно най-бързия начин. Тази гъвкава и достъпна кредитна карта е способна да ти предостави необходимите средства по всяко време и във всяка една точка на планетата. Заложи на кредитна карта Бяла Карта и си гарантирай светло и безоблачно бъдеще, независимо от това какво се случва около теб и по света! 

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш