Кандидатствай Вход
Задава ли се финансова криза и как да се подготвиш?

Задава ли се финансова криза и как да се подготвиш?

10 години след голямата финансова криза, довела до срива на фондовите пазари по света, колапса на няколко ключови финансови институции и увеличаването на дълговото бреме за държави и потребители, все по-усилено експертите говорят за опасността от ново подобно събитие. 

Тези опасения са свързани с част от протичащите към настоящия момент процеси от финансов, икономически и, разбира се, политически характер. В следващите редове ще ти представим накратко основните събития и процеси, носещи риск за стабилността на световната икономика и финанси. 

Ще отговорим и на въпроса: „Задава ли се финансова криза и как да се подготвиш?“. В допълнение, ще получиш полезни съвети за това как да се подготвиш за преминаване през такива турбулентни периоди.

Кои са основните рискове пред световната икономика и финанси?

Едва ли би могло да се определи едно единствено събитие, създаващо риск от финансова рецесия. По-скоро става въпрос за няколко събития, протичащи в различните части на света. Сред тях са промяната в икономическата политика на САЩ, търговската война с Европейския съюз, последствията от Брекзит, забавянето на растежа в Азиатския регион и т.н.

Редица експерти по света изразяват сериозни притеснения от водената от администрацията на Тръмп политика в САЩ, насочена към ограничаване на външните инвестиции и предоговаряне на търговските споразумения с партньорски страни, както и от мерките на Федералния резерв в посока увеличаване на основната лихва. 

Опасенията са най-вече свързани с появяващите се рискове от забавяне на икономическия растеж и повишаване на инфлацията – процеси, които несъмнено ще засегнат и световната икономика като цяло и много вероятно ще доведат до нова финансова криза. 

От друга страна, Европейският съюз си има свои собствени проблеми, извън все по-ясно очертаващата се търговска война със САЩ. Неясната ситуация около т.нар. Брекзит вече предизвика сътресения в редица големи компании от финансовия, туристическия и други сектори. 

Двете страни продължават да имат несъгласия по отношение на конкретните условия на Брекзит и не се знае кога в крайна сметка ще бъде постигнато така очакваното споразумение. 

При икономиките в Азиатския регион също се забелязва тенденция за забавяне на растежа. Това се отнася в пълна степен и за Китай. Страната трябва да се справи с фактори като кредитната задлъжнялост на своите предприятия и наличието на прекалено голямо количество производствени мощности, водещи до пренасищане на пазара. 

Как да се подготвиш за потенциална финансова криза?

Споменатите дотук и някои други събития и процеси по света водят до прогнози, че предстоящата финансова криза вече съвсем не спада в сферата на хипотезите, а е напълно реална опасност. При неблагоприятно развитие на обстоятелствата няма как и потребителите в нашата страна да не бъдат засегнати. Икономиката в България е пряко свързана със случващото се на международните пазари. 

Поради тази причина е хубаво още отсега да се вземат необходимите предпазни мерки. 

Ето как да се подготвиш за потенциална финансова криза:

  • увеличавай своите спестявания – солидното количество спестявания несъмнено спомага за по-лесното и гладко преминаване през всякакви кризи и непредвидени обстоятелства във финансов аспект. 

Достатъчно е да заделяш дори на пръв поглед малки суми за целта в края на всеки месец. Редовното и отговорно спазване на тази практика след известно време ще доведе до събирането на достатъчно значителен брой средства в личния ти резерв.

  • покриване на дълговете – най-лошият вариант за теб би бил в разгара на финансовата криза да се окажеш с големи неизплатени дългове, които тепърва трябва да покриваш. Препоръчваме ти във възможно най-кратки срокове от време да съставиш план за погасяване на задълженията си по кредити, заеми, ипотеки и т.н. 

Мъдро би било приоритетно да бъдат погасени задълженията, по които са налице най-високите лихви. По този начин ще съумееш да минимизираш своите разходи и да си оставиш на разположение повече свободни парични средства.

  • потърси източници на допълнителни доходи – сдобиването с източници на допълнителни доходи винаги е полезна стъпка, когато си изправен пред определени рискове по отношение стабилността на личните си финанси. Подобни източници на допълнителни доходи могат да бъдат изключително разнообразни – от работа на свободна практика и инвестиции в различни активи до създаване на лични бизнес проекти и инициативи.

Как да използваме кредитни карти във време на финансова криза?

Кредитните карти са добър финансов инструмент, който може да ти помогне във време на финансова криза. Те се явяват одобрен кредит в джоба ти - винаги, когато имаш нужда. 

По време на финансова криза обаче, правилата на играта се променят и трябва да се адаптираш бързо. Рисковете от загуба на работа, инфлация или намаляване на приходите са реални. Ето защо, в тези моменти, разчитай на кредитната си карта само за спешни и наистина важни разходи. За всички други разходи, използвай спестяванията си. 

По този начин ще можеш да контролираш дълга си и ще имаш по-голямо спокойствие, че няма да изпаднеш в неплатежоспособност. Последното може да доведе до влошаване на кредитната ти история.  

 И все пак, по време на криза, когато имаш кредитна карта, можеш да разчиташ на нея. Важното е да я използваш отговорно. Твоята кредитна карта Бяла Карта винаги ще бъде до теб, за да ти помогне да преминеш през финансови кризи и затруднения, и да си стъпиш на краката по възможно най-бързия начин.

Тази гъвкава и достъпна кредитна карта е способна да ти предостави необходимите средства по всяко време и във всяка една точка на планетата. 

Бяла Карта може да ти служи като фонд за спешни случаи и в същото време няма да натоварва бюджета ти, защото няма годишна такса за обслужване. Това означава, че ако не я използваш - няма да ти струва нищо. 

Заложи на кредитна карта Бяла Карта и си гарантирай светло и безоблачно бъдеще, независимо от това какво се случва около теб и по света! 

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш