Кандидатствай Вход
Златни правила при инвестирането в ценни книжа

Златни правила при инвестирането в ценни книжа

Инвестирането в ценни книжа е дейност, която се практикува от все повече и повече хора в днешно време. При наличието на нужните умения за извършването й, тя може да се превърне не просто в средство за припечелване на допълнителни средства, а в опция за значително повишаване на материалното състояние и благополучието на човек в дългосрочен план. 

За тази цел обаче, ти трябва да си наясно какво точно правиш и да разбираш добре особеностите и тенденциите на пазара. В следващите редове ще изведем няколко златни правила, които е препоръчително да вземеш под внимание при инвестирането в ценни книжа.

Златни правила при инвестирането в ценни книжа

Инвестирай само в бизнеси, от които разбираш 

Ще започнем с това много важно правило. Преди да вземеш решение за инвестиране в акциите на дадена компания например, трябва да си сигурен, че поне в общи линии разбираш съответната сфера или икономически отрасъл.  Така доста по-добре ще можеш да уловиш тенденциите на пазара, както и да предвидиш перспективите пред конкретната компания.

Избягвай влагането на средствата си в силно непознати за теб компании и отрасли, защото подобна практика е свързана с по-голям риск и би могла да доведе до бърза загуба на значително количество средства.

Мисли дългосрочно 

Инвестирането в ценни книжа изисква способност за прецизно планиране и поглед, насочен дългосрочно напред във времето. Редица хора се опитват да правят големи печалби за кратко време на пазара на ценни книжа. Такива опити обаче в повечето случаи завършват с шумни провали и сериозни финансови загуби. 

Истината е, че ако искаш да успееш на пазара на ценни книжа, трябва да се въоръжиш с необходимото търпение. Ценните книжа без съмнение биха се превърнали в най-изгодния за теб финансов инструмент, ако си готов да останеш на пазара за период от поне 5-10 години.

Фокусирай се върху добавената стойност, а не върху цената 

Ако искаш да постигнеш успех на пазара на ценни книжа, трябва да се фокусираш не толкова върху самата цена на ценните книжа, колкото върху възможността за получаване на по-голяма добавена стойност в бъдеще. 

Или казано с други думи, вместо да търсиш тази акция или облигация, която към настоящия момент се предлага на по-ниска цена, се оглеждай за такава, способна в бъдеще да повиши своята стойност и съответно да ти донесе печалба. 

Последното е свързано в много по-голяма степен с перспективите и тенденциите за развитие на съответната компания, а не с това дали сегашната цена на ценните книжа е ниска или висока.

Не оставяй емоциите да те водят 

При опериране на финансовите пазари е нужно да си максимално хладнокръвен и целенасочен. В никакъв случай не би било добра идея да оставиш различните чувства и емоции да влияят върху твоите решения. 

Независимо дали става въпрос за лични симпатии към дадена компания и нейния екип, прекалена нервност и желание нещата да се ускорят, нерешителност и страх от възможните последствия. 

Всяка една от споменатите емоции може буквално да парализира способността ти за вземане на аргументирани и целесъобразни решения. Така че ако държиш да си успешен в търговията с ценни книжа, забрави за подобни емоции или поне се научи да ги контролираш по най-добрия начин.

Диверсифицирай своето портфолио 

Истината е, че на финансовите пазари могат да възникнат всякакви кризисни периоди, свързани със срива на дадени компании и обезценяването на определени акции или облигации. 

Точно затова е необходимо да диверсифицираш своето портфолио, за да го направиш устойчиво на подобни кризисни периоди. Как да постигнеш последното? 

Заложи както на акции и облигации от несвързани по никакъв начин една с друга компании, така и на известно количество от останалите типове инвестиционни инструменти (напр. ценни метали или недвижими имоти). По този начин ако дадена инвестиция се провали, тя няма да завлече и другите и съответно да потопи цялото ти портфолио в бездната. 

Непрекъснато наблюдавай перспективите 

Живеем в един глобализиран свят, в който процесите и тенденциите се изменят буквално със скоростта на светлината. Което означава, че непрекъснато трябва да следиш своето портфолио и да правиш необходимите промени в него, за да го адаптираш по най-добрия начин към настоящата ситуация на пазара. 

Ако нямаш време за това, ползвай услугите и асистенцията на надежден финансов експерт. Оставянето на портфолиото без редовно наблюдение е много опасно и може да доведе до неприятни последици за теб във финансов план.  

При спазване на посочените в материала правила и адаптиране към постоянните промени и тенденции на пазара, търговията с ценни книжа може да се окаже инструментът за гарантиране на твоята финансова сигурност и благополучие. 

Добра идея ли е да използваме кредитната си карта при инвестиция в ценни книжа?

Кредитната карта е удобен и важен финансов инструмент, който ти дава възможност да разполагаш със средства, когато имаш нужда. В същото време обаче, кредитната карта не е сред финансовите инструменти, подходящи за инвеститорите. Защо това е така?

Инвестициите в ценни книжа и акции обикновено се правят с очакване за дългосрочна възвръщаемост. Поради тази причина, не е подходящо да използваш средствата от кредитната си карта за купуване на акции, облигации, ценни книжа или за друг вид инвестиции. 

Инвестициите изискват добра финансова култура и познаване на пазара. Дори и да видиш добра възможност, не се обръщай към кредитната си карта. 

Запомни - при инвестиране трябва да се поема премерен риск. Не купувай акции и ценни книжа с кредитната си карта, защото има възможност доходността да е по-малка от лихвата, която ще бъде начислена. 

Ако не успееш да погасиш задължението си по кредитната карта в срок, има възможност да влошиш кредитната си история. 

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш