Финансов речник

Банкоматът е електронно устройство, което позволява да бъдат извършвани операции с дебитни и кредитни банкови карти, като например теглене на пари в брой, плащане на сметки от битов характер, извършване на справки за състоянието на сметката, промяна на ПИН и други.
Статус, при който е невъзможно да се извършват трансакции чрез картата. Дадена карта може да бъде блокирана в резултат на различни причини: въведен три поредни пъти грешен ПИН код, задържане на картата от банкомат, поради кражба, загуба и др.
Състояние на картата, при което е невъзможно да се извършват трансакции с нея. Причини за блокиране на картата могат да бъдат: обявявяне на картата като загубена или открадната, трикратно въвеждане на грешен ПИН код, неплатено задължение и т.н.
Централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software