Финансов речник

Дебитната карта е платежен инструмент, които позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства от своя сметка към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път. При дебитната карта средствата се изтеглят директно от банковата сметка на картодържателя чрез използване на АТМ-и за теглене на пари в брой или на ПОС терминални устройства при покупки в търговски обекти и/или в интернет. Използваните суми се удържат директно от наличността по сметката, която обслужва картата.
Намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software