Финансов речник

Най-често срещаните банкови карти са кредитната и дебитната. Дебитната карта позволява пазаруването и заплащането за стоки и услуги, както и тегленето на пари от банкомати. Те са сигурна и удобна алтернатива на парите в брой. Предоставят достъп до банковата сметка навсякъде и по всяко време чрез използване на АТМ-и за теглене на пари в брой или на ПОС терминали при покупки в търговските обекти. Употребата на картата е защитена от Персонален Идентификационен Номер (ПИН). Използваните суми се удържат директно от наличността по сметката, която обслужва картата. Дебитните карти се издават само от банки.
Намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software