Финансов речник

Пари или вещи, които дадено лице получава или дава временно с определени условия за връщане.
Капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, обикновено облигации.
Имущество или недвижима собственост, които служат като частично или пълно обезпечение, гарантиращо погасяването на заем.
Вид полица, при която издателят й сам се задължава да брои фиксираната в нея сума на посочения падеж, т.е. издателят едновременно е и длъжник, който се задължава да изплати дълга по документа. При записа на заповед участват две страни: издател /длъжник/ и бенефициент /получател на сумата/
Обезщетение на парична загуба от настъпили неочаквано събития или други виновно или невиновно нанесени щети от други лица, претенции за пропуснати печалби поради некомпетентност, небрежност или други случайности.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software