Финансов речник

Физическото лице, на което е издадена картата. Името на картодържателя е отпечатано върху лицевата страна на картата.
Кеш(cash) наричаме парите в наличност, в брой(монети и банкноти).
Кредит е осигуряването на финанси и парични средства, на "активи" и е вид заем, при който една страна (финансова институция или фирма) дава реални или виртуални парични средства на друга страна, която може да бъде физическо или юридическо лице, при което кредитираното лице или фирма възстановява този "заем" в бъдещето.
Използва се при кредитните карти и представлява максималната сума от отпуснатия кредит, която може да бъде използвана с дадена карта.
Карта, чрез която картодържателят ползва за разплащане предварително отпуснат кредитен лимит, до размера на който може да прави трансакции.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software