Финансов речник

Хартиена лента на гърба на картата, върху която картодържателя се подписва. Подписа служи за идентифициране на картодържателя пред търговеца, който за целта сравнява подписа от лентата за подпис с този върху касовата бележка положен при покупка на стока.
Съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя.
Наложени като ограничение максимални стойности за сума и брой на трансакциите, извършвани с платежна карта за определен период от време. Лимитите могат да се определят за 1 трансакция, за 24 часа и за 7 дни. Тези лимити могат да се дефинират за теглене в брой или за плащане при търговци, както и общи такива.
Това е цената на отпуснатите заемни средства за периода на тяхното ползване от кредитополучателя.
Tова е процентът, който се начислява ежемесечно върху усвоения кредит.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software