Финансов речник

Съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя.
Наложени като ограничение максимални стойности за сума и брой на транзакциите, извършвани с банкова карта за определен период от време. Лимитите могат да се определят за 1 транзакция, за 24 часа и за 7 дни. Тези лимити могат да се дефинират за теглене в брой или за плащане при търговци, както и общи такива.
Това е цената на отпуснатите заемни средства за периода на тяхното ползване от кредитополучателя.
Това е процентът, който се начислява ежемесечно върху остатъка от кредита.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software