Финансов речник

Разноските, свързани с използване на картата. Таксите могат да бъдат заложени на база конкретно събитие или да се събират на определен период.
Извършване на операция чрез карта като: теглене на пари в брой от АТМ (банкомат) или ПОС терминал, плащане на стоки и услуги в търговски обекти или в интернет, плащане на стоки и услуги по телефон, плащане на стоки и услуги от АТМ, прехвърляне на суми между сметки и карти.
Прехвърляне, превод по извършени плащания.
Мястото (най- често магазин, в т.ч. и онлайн магазини), където се извършват покупки с карта.
Юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software