Финансов речник

Различни методи за застраховане от потенциални рискове или намаляване на риска чрез сключване на противоположни сделки.
Фирмата, която контролира други фирми поради притежаване на контролния пакет акции на тези фирми.
Акционерно дружество, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, с или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Най-малко 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.
Холограмата е триизмерно изображение, получено от проекцията на светлина върху двумерни фигури. Международните Картови Организации поставят своя холограма върху всяка картова пластика.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software