Финансов речник

Юрибор/ EURIBOR, съкратено на английски от Euro Interbank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. Изчислява се от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия, която представлява интересите на три хиляди кредитни институции в страните-членки на Евросъюза, а също и на Исландия, Норвегия и Швейцария.
Юридическото лице е фикционна организация от/на хора с установено устройство и обособено имущество, призната по силата на закона за самостоятелен носител на права и задължения, придобиващи ги чрез своите органи за управление. Юридически лица са търговските дружества и сдруженията с нестопанска цел.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software