Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какво е Афилиат?

Афилиат е физическо или юридическо лице , което рекламира и промотира Бяла Карта в замяна на комисионна за реализирана заявка или одобрена карта. Той може да бъде издател, блогър или SEM специалист.

Афилиатът публикува на сайта си, в имейл кампании или търсачки текстови реклами, текстови линкове и други промоционални инструменти за рекламиране на Бяла Карта.

Когато потребител извърши конкретни действия, като например заяви Бяла Карта, то Бяла Карта изплаща съответна комисионна на афилиата.

Афилиейт програми и кампании се реализират от Афилиатите чрез публикуване от тяхна страна на информация за кампаниите на Дружеството във връзка с финансовия продукт „Бяла Карта“ посредством банери, текстови линкове, рекламни карета, уиджети и други, предоставени от „Аксес Файнанс“ АД способи за реклама.

Афилиати може да е юридическо лице, администриращо един или повече уебсайта (електронни магазини, презентационни уебсайтове), което осигурява възможността да изпраща посетители (като използва промоционални инструменти от активните кампании в афилиейт платформата на Дружеството) към сайта на Дружеството, и което получава възнаграждение в пряка пропорционалност с броя и стойността на действията (продажби или регистрации), направени от посетители, изпратени към сайта на Дружеството, в периода на действие на всяка
кампания.

Комисионната е различна за отделните кампании и може да бъде два вида: фиксирана и процент. Комисионната трябва да бъде обработена от Дружеството.

За включване в Програмата се подава онлайн Заявление за регистрация на email: affiliate@bialakarta.bg . Заявлението се попълва от бъдещия Афилиат точно, без да се използват псевдоними или други средства, с цел прикриване истинската му самоличност или координати за връзка. В срок до 2 /два/ работни дни афилиатът ще бъде уведомен от служители на „Аксес Файнанс“ АД дали е приет или отхвърлен от афилиейт програмата.

Участието на Афилиат в програмата се активира след подписване на Договор с Дружеството и принадлежащите му анекси и създаването на акаунт в системата. Дружеството определя всеки Афилиат в кои афилиейт маркетинг програми/кампании да участва. 


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна