Идеята

Повече от 2 години ежедневието ни беше изпълнено с разговори, мисли и предложения за това:

Как да създадем кредитна карта, която да бъде уникална, достъпна и паралелно с това да осигурява преференциални условия за пазаруване на картодържателите в търговските обекти на партньорската ни мрежа?

Концепцията, която вложихме в Бяла Карта не свършва с идеята за стандартна международна кредитна карта. Стремяхме се да създаем иновативен финасов продукт, който да бъде по-различен от останалите продукти на пазара и да има силна добавена стойност за картодържателите ни.

Затова фокусирахме усилията си да разработим масов финасов продукт, който да даде алтернативен избор и шанс на повече български потребители за достъп до този вид платежен инструмент.

Нарекохме продукта ни Бяла Карта заради символиката.

Белият цвят е символ на:

  • Простота, честност и прямост
  • Справедливост и законност
  • Невинност и целомъдрие
  • Равенство
  • Успешно ново начало
  • Пълната свобода на възможностите и премахване на препятствията

Разликата

Думата, която най-ясно описва Бяла Карта е ДОСТЪПНОСТ.

Достъпността й се изразява в опростения и улеснен за потребителя процес на кандидатстване, одобрение и получаване на финансовия инструмент.

Чрез Бяла Карта търсим и успяваме да намерим индивидуално работещо решение дори и за по-рисков профил потребители. Хора, които са управлявали лошо кредитното си минало или по стечение на обстоятелствата в момента на кандидатстване разполагат с недостатъчни доходи. Комбинация от събитя и факти, която ограничава потребителите до подобен вид финансов инструмент и възможността на тези хора да получат кредитна карта от обслужващата ги банка.

Резултатът

От първата издадена през 2013 г. в България Бяла Карта, към днешна дата, от предимствата на продукта се възползват над 120 000 активни картодържатели.

Благодарим на всички вас, че ни се доверихте!

Вие сте причината да фокусираме бъдещите си планове в изграждането на трайни и дългосрочни отношения с вас. Убедени сме, че пътят за постигане на това е прозрочността, ясната комуникация и отличното клиентско обслужване.

Стремим се да разширим продуктовото си портфолио с цел да станем още по-гъвкави спрямо променящите се нуждите на нашите клиенти.

Инвестираме в нови технологи, иновативни програми за лоялност и допълнителни услуги с цел картодържателите на Бяла Карта да имат измерима добавена стойност от ползването на кредитната карта.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software