Плащане по банков път

За да платиш задължението си по банков път е необходимо да попълниш вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:

  • В полза на: Аксес Файнанс ООД
  • При банка: Юробанк България АД
  • Основание: ЕГН и/или Номера на твоя договор
  • IBAN - може да видиш твоята индивидуална IBANсметка, по която следва да заплащаш задълженията си, в твоя персонален онлайн профил, както и в раздел III, чл. 13 от Договора.

Препоръчваме ти да платиш задължението си в клоновете на Пощенска банка /"Юробанк България" АД/ в цялата страна, за да се отчете плащането в същия ден. Това е важно, ако плащаш в последния ден на падеж.

При превод по банков път от друга банка ако направеният паричен превод е коректен, то отчитането може да отнеме 48 часа или повече, което е важно да се вземе под внимание, за да се избегнат начисления вследствие на това забавяне.

Актуална информация за работното време и отворените офиси, може да проверите на сайта на Пощенска банка /"Юробанк България" АД/.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software