Плащане в офис на CrediTour

За да те улесним, ние ти предоставяме възможността да платиш задължението по твоята кредитна карта Бяла Карта в офис на Creditour. Необходимо е да посочиш, че плащаш задължение към Аксес Файнанс ООД (Бяла Карта) и да посочиш ЕГН на Картодържателя.
При направена вноска по кредитна карта Бяла Карта в офисите на Creditour, плащанията се отразяват в реално време, така че това е един от партньорите ни, които можем да ти препоръчаме. При плащане в Creditour не рискуваш да изпаднеш в просрочие поради ненавреме отчетено плащане.

Актуална информация за работното време и отворените офиси, може да проверите на сайта на Creditour.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software