Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2020 г. са изменени Общите условия към Рамков договор за издаване на платежна карта Бяла Карта на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД - Нови Общи условия.

За настоящите ни клиенти, които използват платежни карти, издадени от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД промените в Общите условия влизат в сила в срок от 2 месеца от датата на изпращане на изрично уведомление до тях, освен ако клиентът не възрази срещу изменените Общи условия в посочения срок.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software