Осигури си спокойствие

Успокояващо е да знаеш, че имаш финансова защита, ако се случи нещо неочаквано.
Осигури си спокойствие със застраховка към застрахователно дружество INSTINCT

Към продуктите home_page.btn-icon

"Финансова протекция" към INSTINCT

 • Какво представлява застраховката? home_page.check
  Със застраховка "Финансова протекция" можеш да гарантираш сигурността си при непредвидени обстоятелства и кризисни моменти, които могат да се отразят неблагоприятно върху редовното обслужване на твоята кредитна карта.
 • Застраховка "Финансова протекция" е подходяща за всички лица на възраст между 18 и 74 години, които вече притежават Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD или желаят да кандидатстват за Бяла Карта или Бяла Карта GOLD.
 • Можеш да заявиш своята застраховка с едно обаждане на телефон 0700 20 140 /съгласно тарифния ти план/. Не забравяй, че сключването на застраховка е доброволно и ти решаваш дали и какъв вид застраховка да ползваш.
home_page.future-img home_page.future-fragment
home_page.benefits

Покрити рискове при застраховка „Финансова протекция“

 • Трайно намалена или загубена работоспособност над 50% в резултат на злополука.
 • Болничен престой в резултат на злополука
 • Медицински разходи в резултат на злополука
 • Загуба на живот

"Финансова протекция+" към INSTINCT

 • Какво представлява застраховката? home_page.check
  По-високите покрития на застраховката "Финансова протекция+" ти позволяват да се чувстваш защитен/а в случай на неочаквани обстоятелства и кризисни ситуации, които биха могли да имат негативно въздействие върху нормалното погасяване на задълженията по твоята кредитна карта.
 • Застраховка "Финансова протекция+" е подходяща за всички лица на възраст между 18 и 74 години, които вече притежават Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD или желаят да кандидатстват за Бяла Карта или Бяла Карта GOLD.
 • Можеш да заявиш своята застраховка с едно обаждане на телефон 0700 20 140 /съгласно тарифния ти план/. Не забравяй, че сключването на застраховка е доброволно и ти решаваш дали и какъв вид застраховка да ползваш.
home_page.future-img home_page.future-fragment
home_page.benefits

Покрити рискове при застраховка „Финансова протекция+“

 • Трайно намалена или загубена работоспособност над 50% в резултат на злополука.
 • Болничен престой в резултат на злополука
 • Медицински разходи в резултат на злополука, фрактури и изгаряния
 • Загуба на живот в резултат на злополука

"Защитена карта" към INSTINCT

 • Какво представлява застраховката? home_page.check
  Със „Защитена карта“ можеш да си осигуриш защита при финансови загуби в резултат на: кражба на пари на изтеглените средства, кражба или повреда на новозакупената стока с картата, откраднати документи и ключове, както и при онлайн и фишинг измама или злоупотреба с открадната/изгубена карта.
 • Застраховка "Защитена карта" е подходяща за всички лица на възраст между 18 и 74 години, които вече притежават Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD или желаят да кандидатстват за Бяла Карта или Бяла Карта GOLD.
 • Можеш да заявиш своята застраховка с едно обаждане на телефон 0700 20 140 /съгласно тарифния ти план/. Не забравяй, че сключването на застраховка е доброволно и ти решаваш дали и какъв вид застраховка да ползваш.
home_page.future-img home_page.future-fragment
home_page.benefits

Покрити рискове при застраховка „Защитена карта“

 • Кражба на пари
 • Откраднати документи и ключове
 • Кражба или повреда на новозакупена стока
 • Злоупотреба или фишинг

Считано от 03.08.2023 г. "Аксес Файнанс" АД не предлага продукти на застрахователно дружество "Евроинс Живот" ЕАД . В случай че имаш сключена застраховка към EUROINS, можеш да намериш повече информация как да получиш обезщетение, необходими документи и друга полезна информация на този линк.