АКСЕС ФАЙНАНС ООД е създадена през 2013 г. като небанкова финансова институция и в последствие е вписана в регистъра при БНБ под № BGR00332. Надзорен орган осъществяващ контрол върху дейността на Аксес Файнанс ООД е Българска народна банка с адрес за кореспонденция гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" №1 (www.bnb.bg).

Дружеството е регистрирано и като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под № 395972.

Основната дейност на АКСЕС ФАЙНАНС ООД е предоставяне на парични заеми със собствени средства съгласно Закона за кредитните институции.

Централният офис на АКСЕС ФАЙНАНС ООД се намира в гр. София, ул. Балша №1, ет. 2.

В Дружеството в България работят над 100 служители, които обслужват над 120 000 активни картодържатели на Бяла Карта.

През 2016 г. компанията започва да оперира на международния пазар и стъпва в Румъния с новия си бранд AXI.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software