Кандидатствай Вход

TAРИФА

за дължимите такси по платежна карта Бяла Карта с издател "Изи Пеймънт Сървисиз" ООД

 

 Картодържател
Кредитен лимитбез такса
Такса годишно обслужване на платежна картабез такса
Издаване на картабез такса
Преиздаване на картабез такса
Плащане при търговец в Българиябез такса
Плащане при търговец в чужбинабез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в Българиябез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни от ЕИО*без такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни извън ЕИО*5 BGN
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в България1 %
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в страни от ЕИО*1%
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в страни извън ЕИО*1 % + 6 BGN
Такса за неоснователно оспорена транзакция25 BGN
Промяна на ПИН-код в страни от ЕИО*без такса
Промяна на ПИН-код в страни извън ЕИО*без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни от ЕИО*без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни извън ЕИО*без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни от ЕИО*без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни извън ЕИО*без такса
Други операции АТМбез такса
Допълнителни услуги 
Преиздаване на карта /по искане на клиента/без такса
Такса за блокиране на картабез такса
Такса за деблокиране на картабез такса
Такса за известяване чрез e-mailбез такса
Промяна на параметри по картибез такса
Подробно извлечение всеки месецбез такса
Справки в Интернетбез такса
Стандартни лимити по трансакциидневен/седмичен
Теглене на пари в брой в България и чужбина1000/3000 BGN
Покупка на ПОС в България и в чужбина4000/7000 BGN
Общ лимит за транзакции4000/7000 BGN
Кредитен лимитбез такса
*ЕИО - Европейска икономическа общност

 

Т А Р И Ф А 

за дължимите такси за Кобрандирана платежна карта Бяла Kарта/Access Finance/iCard

 Картодържател
Кредитен лимитбез такса
Такса годишно обслужване Кобрандирани картибез такса
Издаване на картабез такса
Преиздаване на картабез такса
Плащане при търговец в Българиябез такса
Плащане при търговец в чужбинабез такса
Плащане на комунални услуги през уебсайта на iCardбез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в Българиябез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни от ЕС*без такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни извън ЕС*5 BGN
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в България1%
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в страни от ЕС*1%
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в страни извън ЕС*1% + 6 BGN
Такса за неоснователно оспорена транзакция25 BGN
Промяна на ПИН-код в страни от ЕИО**без такса
Промяна на ПИН-код в страни извън ЕИО**без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни от ЕИО**без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни извън ЕИО**без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни от ЕИО**без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни извън ЕИО**без такса
Други операции АТМбез такса
Допълнителни услуги 
Преиздаване на карта /по искане на клиента/без такса
Такса за блокиране на картабез такса
Такса за деблокиране на картабез такса
Такса за известяване чрез e-mailбез такса
Промяна на параметри по картибез такса
Подробно извлечение всеки месецбез такса
Справки в Интернетбез такса
Стандартни лимити по трансакциидневен/седмичен
Теглене на пари в брой в България и чужбина1000/3000 BGN
Покупка на ПОС в България и в чужбина4000/7000 BGN
Общ лимит за транзакции4000/7000 BGN
* ЕС - Европейски съюз **ЕИО - Европейска икономическа общност

За нерегламентирани в тази Тарифа услуги, предоставяни от VISA, се прилага тяхната ценова политика.