Кандидатствай Вход
Наръчници

Какви са лихвите и таксите по Бяла Карта?

Всичко, което трябва да знаеш за лихвите, таксите и вноските по твоята Бяла Карта

Какви са лихвите и таксите по Бяла Карта?

В наръчника ще откриеш детайлна информация:

  • Каква е лихвата по Бяла Карта?
  • Какво е годишен процент на разходите (ГПР)? Какъв е размерът на ГПР по Бяла Карта?
  • Кога трябва да плащаш задълженията си по Бяла Карта?
  • Какво се случва при забавено плащане по твоята Бяла Карта?
  • Други. Какво е неустойка за неизпълнение на договорното задължение и кога се начислява?
Информация за наръчника

В този наръчник ще разбереш как най-изгодно да използваш своята Бяла Карта. Научи всичко за тарифата по Бяла Карта. Постарали сме се да ти синтезираме най-важното, за да ти помогнем да разбереш какво трябва да правиш, за да си отговорен кредитополучател.

Често Задавани Въпроси

Годишният процент на разходите на даден кредит е общият разход, който ще имаш по този кредит и включва (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид известни за кредитора към дата на сключване на договора за кредит), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит, с изключение на неустойките за неизпълнение на договорни задължения.

Падежната дата на Бяла Карта е описана в твоя Договор за кредит. Повече информация за опциите за плащане можеш да намериш в наръчника.

Старай се винаги да погасяваш усвоената сума по твоята Бяла Карта съобразно посочените в Договора срокове, заедно с начислената върху нея договорна лихва, за да ти е максимално изгодно. Като всяка кредитна карта, и Бяла Карта предполага да внесеш цялата ползвана сума до датата на падеж. Така ще платиш само натрупаните лихви - по 0.12% на ден.
Ако например имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 200 лева и си го използвал на 100%, можеш избереш да възстановиш напълно ползваната сума, заедно с натрупаната дневна лихва или да платиш някаква част от нея (минимум 15% от лимита). Първият вариант е оптималният за теб, за да е най-изгодно ползването на Бяла Карта.