Кандидатствай Вход

Твоята Бяла Карта GOLD ти дава повече!

Златен стандарт в обслужването.

Научи повече bialakarta_gold.btn-icon
home_page.intro-components home_page.intro

Бяла Карта GOLD е премиум кредитна карта с кредитен лимит от 600 до 5000 лв.

Бяла Карта GOLD значи доверие. Ти доказа, че временните ти затруднения са само лоши спомени. Време е да получиш по-добри условия и повече предимства с твоята кредитна карта Бяла Карта GOLD:

 • Вече не е нужно да носиш своята Бяла Карта GOLD навсякъде в теб. Добави я в Apple Pay или Google Pay и плащай с дигитализирана карта в телефона си.
 • Отдай се на почивка, докато летиш, с безплатен достъп до бизнес салони Jet Lounge и Sky Lounge във Виена и салони „Плиска“ и „Преслав“ на летище София.
 • С твоята кредитна карта Бяла Карта GOLD и Mastercard ще направиш полетите си още по-приятни. Преминаваш приоритетно през задължителните проверки на Терминал 2 на Летище София.
 • Екипът ни е винаги на разположение, когато имаш нужда от съдействие. Можеш да се свържеш с нас на телефон 0700 20 140, по имейл или в чата.
biala_karta_gold.credit-card
biala_karta_gold.credit-card-2

Кредитна карта Бяла Карта GOLD е подходяща за хора с добро или отлично кредитно минало.

Какво означава това? За да бъдеш одобрен е необходимо да отговаряш на следните изисквания:

 • Да имаш Бяла Карта, която обслужваш редовно
 • Да работиш на трудов договор
 • Да имаш минимален доход от 600 лв.
 • Да нямаш закъснения в ЦКР на БНБ

Управляваш твоята Бяла Карта GOLD в реално време:

 • Персонален онлайн профил
 • Блокиране и активиране на кредитната карта
 • Наличност по кредитната карта
 • Информация за направените трансакции
 • Информация за текущото задължение
 • Справки за движението по кредитната карта
biala_karta_gold.credit-card-2

Често задавани въпроси

Основни

Бяла Карта GOLD е международна револвираща безконтактна карта MasterCard. Тя е премиум кредитна карта с кредитен лимит до 5000 лв. Отпуска се само в български лев.
Бяла Карта GOLD значи доверие. Ти вече си се доказал като клиент на Бяла Карта и е време да получиш още по-добри условия. С Бяла Карта GOLD плащаш без такси на POS устройства и в електронни магазини.
Постарали сме се да ти предоставим перфектно обслужване и максимално пълна информация за Бяла Карта GOLD. Като наш специален клиент, можеш да разчиташ на помощ и съдействие по всички свои въпроси 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Тъй като Бяла Карта GOLD е Mastercard, получаваш още екстри като безплатен достъп до бизнес салони Jet Lounge и Sky Lounge във Виена и салони „Плиска“ и „Преслав“ на летище София, приоритетно преминаване през задължителните проверки на Терминал 2 на Летище София.
Бяла Карта GOLD ти дава сигурност, благодарение на мобилно приложение и личен клиентски профил с опции за блокиране и активиране на определени видове трансакции.

Кредитна карта Бяла Карта GOLD има много предимства заради които си струва да бъде твоят избор. С нея получаваш премиум изживяване, където и както да решиш да я използваш.

С кредитен лимит до 5 000 лева получаваш сигурни пари винаги, когато ти потрябват.

Пестим твоето време – за Бяла Карта GOLD кандидатстваш по телефон или email -  изцяло дистанционно и безопасно. При одобрение, ще получиш готовата пластика и всички необходими документи с куриер на посочен от теб адрес – безплатно.

Бяла Kарта GOLD няма такси за издаване и преиздаване, няма такси за пазаруване в електронни магазини или на POS терминал.

Можеш да добавиш своята Бяла Карта GOLD в Apple pay или Google Pay и да я дигитализираш в телефона си.

Тъй като Бяла Карта GOLD е Mastercard, получаваш още глезотии като безплатен достъп до бизнес салони Jet Lounge и Sky Lounge във Виена и салони „Плиска“ и „Преслав“ на летище София, приоритетно преминаване през задължителните проверки на Терминал 2 на Летище София.

Изживей златен стандарт в обслужването с Бяла Карта GOLD.

За да кандидатстваш за Бяла Карта GOLD, е необходимо да имаш кредитна карта Бяла Карта и поне 3 месеца да си я управлявал коректно. Останалите условия са да си пълнолетен, да имаш добра кредитна история и да си нает на договор с осигурителен доход поне 600 лева.

Можеш да кандидатстваш за Бяла Карта GOLD като ни се обадиш на телефон 0700 20 140, или се свържеш с нас по email (help@bialakarta.bg).

След кратка проверка дали отговаряш на условията, ще получиш становище. 

При одобрение за кредитна карта Бяла Карта GOLD, наш служител ще се свърже с теб да уточните удобен ден и час за посещение от куриер. Куриерът ще ти донесе необходимите документи за подпис. От теб ще поискаме обратно 1 екземляр за нас, както и копие на документа ти за самоличност. Договорът за Бяла Карта GOLD се сключва на български език и комуникацията по време на действие на договора също е на български език

Постарали сме се да минимизираме необходимите документи при кандидатстване, защото не искаме да те затрудняваме по никакъв начин.

При каквито и да било неясноти или спорове, свързани с договора и обслужването на месечните ти вноски по твоята Бяла Карта GOLD можеш да потърсиш съдействие от екипа ни на телефон 0700 20 140 /без допълнително оскъпяване/ или ни пиши на help@bialakarta.bg, или до адрес: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №1, бл.9, ет.2. В случай на възникнали неясноти и спорове, имаш право да се обърнеш за съдействие и към Комисия за защита на потребителите като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит, на адрес гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5. Имаш право да сезираш помирителните комисии, създадени по реда на глава девета, раздел III от Закона за защита на потребителите, когато считаш, че са нарушени твои права и законни интереси. Можеш да подадеш жалба и на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове.

Лихви и лимити

Месечната лихва по кредитна карта Бяла Карта GOLD зависи от начина, по който си ползвал парите. Годишният лихвен процент при плащане на POS или онлайн е 24%, при теглене на АТМ е 36%.

Когато теглиш пари на банкомат (АТМ), ще ти бъде удържана такса в размер на 1.50 лв. и 3% от усвоената сума. Лихвата за усвоени суми в брой на АТМ е 3 % месечно и ще се начислява само за дните, за които си използвал средства.

За парите, с които си плащал свои покупки онлайн или през ПОС терминал няма такса, а лихвеният процент на месец е само 2 %. Лихвата се начислява единствено върху използваната и усвоена сума.

Бяла Карта GOLD има годишна такса в размер на 34.00 лева. Тази такса се заплаща веднъж годишно и се начислява и дължи 1 година след активиране на картата като се удържа автоматично от твоя баланс. В случай на закриване на кредитната карта преди навършване на 1 година, годишна такса се начислява и дължи само за дните, в които си имал Бяла Карта GOLD.

Годишният процент на разходите по Бяла Карта GOLD е в размер на 48.71% и се изчислява при следните допускания:

>> Договорът ще е валиден за срока, за който е бил сключен и Кредитодателят и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по договора.

>> Пълният размер на кредита е усвоен от Кредитополучателя незабавно в брой на АТМ-устройство;

>> Главницата се погасява от потребителя на равни месечни вноски и погасяването започва един месец след датата на първоначалното му усвояване

>> Кредитът се предоставя за срок една година, считано от датата на първоначалното му усвояване и окончателното му плащане, направено от Кредитополучателя, погасява остатъка от главницата, лихвата и други разходи, ако има такива.

Пример:

Потребителят усвоява 960 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лв.) на АТМ на първия ден от годината. От лимита му се начислява такса за усвояване на суми от АТМ, съгласно Тарифата за ползване на платежната карта, в размер на 30.30 лв. В случай че потребителят заплати през следващите 11 месеца минимална погасителна вноска, в размер на 10% от общото задължение, а с последната вноска погаси целия остатък от задължението , включващо усвоената сума от кредитния лимит в размер на 960 лв, начислената договорна лихва, начислената такса за усвояване на суми от АТМ, и годишната такса, съгласно Тарифата за ползване на платежната карта, то той ще заплати обща сума в размер на 1273.15 лева.

Ако Потребителят не е направил погасяване до 5-то число на следващия месец, то от 06-то число на месеца ще бъдат начислени разходи за събиране на просрочени задължения в размер на 2.50 лв. на ден до погасяване на задължението или до момента на предявяване на задължението като предсрочно изискуемо.

Тарифата по кредитна карта Бяла Карта GOLD получаваш с документите за откриването й - като част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по картата.

Кредитният лимит по Бяла Карта GOLD е до 5000 лв., но конкретният му размер за всеки отделен клиент зависи от оценка на неговата кредитоспособност. Нашата скоринг система е абсолютно автоматизирана и обективна във вземането на решения за определяне на кредитен лимит.

След като кандидатстваш за кредитна карта Бяла Карта GOLD, наш служител ще се свърже с теб, за да попълните заедно формата за кандидатстване с цел скоринг системата ни да извърши своята оценка. Ще поискаме данни за теб, от които ще стане ясно дали покриваш всички изисквания за Бяла Карта GOLD. Както знаеш, за да отговаряш на изискванията, трябва да си пълнолетен, да имаш Бяла Карта, която обслужваш коректно за повече от 3 месеца, да си нает на трудов договор и да имаш добро кредитно минало.

След като бъде попълнена заявката ти за кредит, автоматизираната ни система за оценка извършва своята проверка и генерира подходящ размер кредитен лимит, който да ти бъде предложен.

Минималният кредитен лимит по кредитна карта Бяла Карта GOLD e 600 лева, а максималният - 5000 лева.

Дори и първоначално да бъдеш одобрен за по-нисък кредитен лимит, след 3 месеца можеш да кандидатстваш за увеличение.

Минимална месечна погасителна вноска (МПВ) е най-малката възможна сума, която трябва да внесеш до 5-то число на текущия месец след използване на кредитната ти карта през предходния месец. Тя се определя от размера на общо дължимата от теб сума по твоята кредитна карта към последно число на предходния месец.

Минималната погасителна вноска по кредитна карта Бяла Карта GOLD е до 10% от общото задължение към последно число на съответния календарен месец.

За размера на общото си задължение, получаваш известие и SMS на всяко 1-во число на месеца. Информация винаги можеш да откриеш и в потребителския си профил. В случай, че имаш въпроси, свързани с управлението и ползването на своята Бяла Карта GOLD, винаги можеш да се свържеш с нас на тел. 0700 20 140 (без увеличение на телефонната услуга) или по email на: help@bialakarta.bg.

За да ползваш правилно своята кредитна карта Бяла Карта GOLD, е важно да си запознат с това как правилно да я управляваш. Освен разполагаемата сума под формата на кредитен лимит, лихва, такси и други, трябва да си наясно и какво е падеж по кредитна карта и кога е падежът на твоята Бяла Карта GOLD.

Това е онази дата, до която трябва да си погасил задължението по своята кредитна карта. В случай, че притежаваш кредитна карта Бяла Карта GOLD, то трябва да си наясно, че датата на падеж е 5-то число на месеца. За да бъдем съвсем конкретни, при Бяла Карта GOLD има период на падеж, който е периода от 1-во до 5то число на месеца. В този отрязък от време, трябва задължително да погасиш поне минималната си погасителна вноска(МПВ).

Минималната погасителна вноска по кредитна карта Бяла Карта GOLD е до 10% от общото задължение към последно число на съответния календарен месец.

Разбира се, през целия месец можеш да ползваш многократно частично или изцяло кредитния си лимит, както и да правиш пълни или частични плащания по своята Бяла Карта GOLD.

Плащания и трансакции

На всяко 1-во число на текущия месец ще получаваш кратко текстово съобщение с размера на задължението ти за предходния месец. Очаквай този SMS на предоставения при кандидатстването ти мобилен телефонен номер.

Срокът да заплатиш задължението си е до 5-то число на текущия месец.

Има различни начини, по които можеш да плащаш задължения по карта Бяла Карта GOLD. 

Най-лесният и удобен начин да платиш задълженията си е онлайн през нашия сайт. Препоръчваме ти да регистрираш клиентски профил и да добавиш в него картата си, защото тогава няма да е необходимо всеки път да въвеждаш данните й. Сумата, която превеждаш онлайн не трябва да е по-голяма от общото дължимо по картата.

Има и други начини, по които да плащаш задълженията си по кредитна карта Бяла Карта GOLD.

Можеш да платиш във всяка една банка по банков път с превод към индивидуалната IBAN сметка, посочена в Договора ти. Имай предвид, че в клоновете на Пощенска Банка тези преводи се отчитат в реално време, докато в друга банка може да отнеме по-дълго време.

Можеш да платиш задълженията си по Бяла Карта GOLD и във всички офиси на FastPay. Плащанията в офисите на FastPay се отразяват в реално време.

Друг начин за плащане на задължение са офисите на CrediTour. Плащанията през този посредник се отразяват в реално време.

Можеш да погасяваш задълженията си по Бяла Карта GOLD и в офисите на EasyPay, като предоставиш своето ЕГН и посочиш като търговец "Аксес Файнанс" АД

Добре е да не отлагаш погасяването на задължението си за последния момент, тъй като плащането се счита за извършено на датата, на която сумата е постъпила в сметката на "Аксес Файнанс" АД.

Можеш да извършваш проверка на трансакции по своята кредитна карта Бяла Карта GOLD 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината през своя потребителски профил в bialakarta.bg. След активирането на персоналния ти онлайн профил, можеш да следиш движението по картата си когато пожелаеш напълно безплатно.

Ако по някаква причина не желаеш да използваш потребителския си профил, можеш да получиш информация за движенията по картата си и по други начини.
Можеш например да се обадиш на телефон - 0700 20 140. Няма оскъпяване на обаждането - разговорът се провежда на цена, каквато си договорил в твоя абонаментен план за мобилни услуги.
Ще получиш нужната информация и ако ни пишеш на email: help@bialakarta.bg.

Да разбереш какви са твоите задължения по кредитна карта Бяла Карта GOLD е изключително лесно и удобно. При това сме се постарали дори да имаш възможност за избор как да научаваш задължението си.

На всяко 1-во число на текущия месец ще получаваш кратко текстово съобщение /SMS/ с размера на задължението ти за предходния месец на предоставения от теб при кандидатстването ти мобилен телефонен номер.

Справка за задължения по кредитна карта Бяла Карта GOLD можеш да получиш и с обаждане на националния ни телефон 0700 20 140. Обаждането се провежда на цена съобразно тарифния ти план, договорен с твоя мобилен оператор. Няма оскъпяване на услугата.

За твое улеснение, ние ти предлагаме да следиш справката за твоите задължения по кредитната ти карта Бяла Карта GOLD и в индивидуалния ти онлайн профил на уеб сайта ни -> bialakarta.bg. Там можеш да проверяваш всички движения по картата си за избрани периоди назад.

След като успешно регистрираш картата в профила си, ние ще ти изпращаме подробно месечно извлечение за движенията по твоята кредитна карта Бяла Карта GOLD и на email адреса от регистрацията в онлайн профила ти.

При всяко свое интернет плащане ще получаваш нотификация за потвърждение на трансакцията. Можеш да потвърдиш плащането по два начина:

 • >> Влез в приложението, отиди в менюто „Потвърждения“. Там ще ти се визуализира екран с оставащото време за потвърждение на плащането, името на търговеца и сумата, която искаш да платиш. За да продължиш, натисни бутона „Потвърди“ и въведи своя код за сигурност. Това е. Твоето интернет плащане е верифицирано успешно.
 • >> Влез в мобилното приложение и в меню „Потвърждения“ ще видиш екран, на който е изписано оставащото време за потвърждение на плащането, сумата, която искаш да платиш и името на търговеца, при когото правиш интернет плащането. За да продължиш, натисни бутона „Потвърди“ и потвърди чрез биометрика. С това твоето интернет плащане е верифицирано успешно.

В случай, че искаш да откажеш плащането, имаш възможност да го отхвърлиш. Това можеш да направиш като натиснеш „Отхвърли“ в горния ляв ъгъл на екрана. Ако отхвърлиш плащането, трансакцията няма да бъде успешна.

Сигурност

При случай на изгубена или открадната кредитна карта Бяла Карта GOLD е необходимо веднага да се свържеш с нас на телефон 0700 20 140. Цената на обаждането е съобразена с тарифния ти план и няма оскъпяване от наша страна.

В случай на изгубена или открадната Бяла Карта GOLD, можеш да ни напишеш email на: help@bialakarta.bg или съобщение през персоналния си клиентски профил. Независимо от методa, който избереш за връзка с нас, направи го незабавно, защото с твоята кредитна карта може да бъде извършена злоупотреба. Това, което ние ще направим, е да блокираме своевременно картата и да предотвратим неправомерното й използване от трети лица от момента на блокирането й.

Ти също можеш да блокираш определени действия, които могат да се извършват с твоята кредитна карта Бяла Карта GOLD. Влез в потребителския си профил, в меню Бяла Карта GOLD и подменю УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТАТА. При всяко съмнение за сигурността на картата си, можеш да блокираш част или всички от операциите там. Възстановяването на възможността да ги извършваш също е въпрос на един клик и не ти струва нищо.

Въпреки всички наши действия в посока повишаване на сигурността на твоята Бяла Карта GOLD, ти също полагай усилия да предпазиш средствата си. Минимирай риска от изгубена или открадната кредитна карта. Никога не предоставяй картата си на други лица, не я оставяй без надзор и не записвай в никакъв случай своя ПИН код на листче, което да държиш заедно с пластиката. С няколко прости мерки, можеш да си спестиш сериозни притеснения и неприятни емоции.

Какво представлява двуфакторната автентикация?

В съответствие с новите изисквания на Европейския съюз относно сигурността на електронните плащания, е необходимо всички банкови и небанкови финансови институции да предоставят допълнително ниво на защита на плащанията онлайн или т.нар. двуфакторна автентикация на онлайн плащанията.

Двуфакторната автентикация е метод за задълбочено установяване на идентичността на клиента чрез два или повече елементa за идентификация: знание (нещо, което само ти знаеш), притежание (нещо, което само ти притежаваш) и характерна особеност (твоя характерна особеност). За да се извърши двуфакторна автентикация е необходимо да са налице поне два от трите вида елементи.

Двуфакторната автентикация прави онлайн плащанията още по-сигурни и безопасни.

Какви са възможностите за двуфакторна автентикация на плащанията с Бяла Карта GOLD?

1) Посредством ePIN– Ако двуфакторната автентикация на Бяла Карта GOLD се осъществява посредством уникален ePIN, той ще ти бъде изпратен като SMS на телефонния номер, който си предоставил. Този ePIN - ще ти бъде изпратен веднъж и ще бъде необходимо да го запомниш, за да го използваш при всяко свое онлайн плащане с твоята кредитна карта Бяла Карта GOLD.

Това означава, че освен еднократния 6-цифрен код за сигурност, с който верифицираше плащанията си до момента, ще бъде необходимо да въведеш и твоя персонален ePIN код. След въвеждане на двете пароли, твоето плащане ще бъде извършено успешно.

2) Посредством мобилното приложение на "Аксес Файнанс" АД.

Ако двуфакторната автентикация се осъществява с нашето мобилно приложение, процесът на верификация на твоите интернет плащания ще бъде още по-лесен и сигурен.

С мобилното приложение можеш да потвърждаваш плащанията с твоята кредитна карта Бяла Карта GOLD в интернет чрез код за сигурност, създаден от теб или чрез биометрични данни. Когато имаш инсталирано приложение и въведена кредитна карта, ще получаваш нотификация за потвърждение при всяко твое плащане в интернет.

Активирай функцията за вход и верификация с биометрични данни в мобилното приложение, за да потвърждаваш плащанията си само с няколко клика – по-бързо и сигурно. Научи повече за мобилното приложение тук.

Всички варианти за двуфакторна автентикация на плащанията в интернет са напълно безплатни за клиентите на кредитна карта Бяла Карта GOLD.

Удобството на нашите клиенти е приоритет. За да отговорим на нуждите и високите изисквания за сигурност на нашите кредитополучатели, създадохме мобилно приложение, в което можеш да въведеш всички свои карти, които използваш във връзка с кредит, предоставен от „Аксес Файнанс“ АД.

Нашето мобилно приложение е напълно безплатно и ти дава възможност бързо и лесно да потвърждаваш своите интернет плащания, направени с твоята Бяла Карта GOLD.

За да потвърдиш плащането през мобилното приложение, трябва да си въвел необходимите данни и да имаш създаден профил. Следвай стъпките и избери предпочитания от теб начин за верификация на твоето плащане в интернет. За да потвърдиш плащането в интернет, трябва да избереш една от опциите:

1. Потвърди своето интернет плащане с код за сигурност - Влез в приложението в меню „Потвърждения“, където ще видиш екран с оставащо време за верификация на плащането, както и името на търговеца и сумата, която искаш да платиш. За да потвърдиш, натисти бутона „Потвърди“ и въведи кода си за сигурност.

2. Потвърди своето интернет плащане с биометрични данни - Влез в приложението в меню „Потвърждения“, където ще видиш екран с оставащо време за верификация на плащането, както и името на търговеца и сумата, която искаш да платиш. За да потвърдиш, натисти бутона "Потвърди" и потвърди чрез биометрични данни. Така твоето интернет плащане ще бъде верифицирано успешно.

Ако желаеш да откажеш плащането, натисни "Отхвърли" в горния ляв ъгъл на екрана. С отхвърляне на плащането, трансакцията ти няма да бъде успешна.

Ще трябва да потвърждаваш своите плащания чрез един от методите за двуфакторна автентикация, които сме осигурили, при всички интернет търговци, включени в програмите на Visa Secure и Mastercard Identity Check. Ако не потвърдиш плащането си, то няма да бъде завършено.

За да използваш мобилното приложение на "Аксес Файнанс" АД, следвай стъпките:

-> Свали приложението от Google Play Store или App Store.

-> Създай своя код за сигурност. Запомни този код, защото ще го използваш и за достъп до приложението.

-> Активирай вход с биометрични данни. Това е опция, която подобрява сигурността на приложението и прави достъпа ти до него по-лесен.

-> Въведи номера на договора си, който ще можеш да видиш изписан под имената ти върху твоята кредитна карта.

-> Въведи ЕГН.

-> Потвърди телефонния си номер чрез еднократния  4-цифрен код, който ще получиш като SMS.

Как да изтрия карта от профила си в мобилното приложение?

Ако желаеш да премахнеш картата от профила си, за да я добавиш на друг телефон или картата е преиздадена следвай стъпките:

-> Отиди в меню „Още“, което се намира в долния десен ъгъл.

-> Натисни „Премахни карта“ в менюто и отметни картата, която искаш да изтриеш от приложението.

-> Потвърди промените.

Как да активирам вход и автентикация на плащанията в интернет с биометрични данни?

Можеш да активираш опцията за биометрични данни при добавяне на картата си или на по-късен етап от меню „Още“, което се намира в долния десен ъгъл в мобилното приложение.