Какво е Бяла Карта

Бяла Карта е финансов продукт предлаган от Аксес Файнанс ООД. Компанията е небанкова финансова институция, вписана в регистъра при БНБ под № BGR00332.

Бяла Карта е търговското наименование на международна кредитна карта с лимит до 3 000 лева.

Бяла Карта е персонална кредитна карта, с уникален номер, отпечатан върху лицевата й страна и името на картодържателя е изписано върху нея.

Срокът на валидност на кредитната карта е 2 години.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software