Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Как ще разбера дали съм одобрен/а?

Цялата процедура по одобрение за Бяла Карта на клиента и по издаване на картата е съобразена с правилата на „Аксес Файнанс“ АД за отпускане на финансовия продукт Бяла Карта. Процесът по оценка на кредитоспособността е максимално автоматизиран и напълно обективен. Оценката на кредитоспосбността за одобрение за Бяла Карта се извършва от специализиран софтуер, който калкулира автоматично данните и рисковия профил на клиента. При отказ, решението на кредитния ни отдел ще получиш чрез кратко текстово съобщение /SMS/ на предоставения от теб мобилен телефонен номер при кандидатстването.

При одобрение за Бяла Карта - очаквай обаждане от нас (в случай че си избрал да получиш Бяла Карта с куриер). Ако си заявил Бяла Карта изцяло дигитално, ще получиш SMS със следващата стъпка от процеса по потвърждение на самоличността ти и подписване на електронен договор.

Процедурата по получаване на одобрената от Кредитен отдел карта Бяла Карта е също максимално бърза и улеснена. Няма нужда да посещаваш банков клон. Доставката с куриер обикновено отнема до 5 работни дни и е безплатна за теб.  Картата се предава лично единствено на картодържателя. При получаването на Картата, картодържателят трябва да представи своя документ за самоличност, за да удостовери самоличността си пред куриера, както и да предостави копие от документа си за самоличност. 

Кредитна карта Бяла Карта се доставя само на територията на Република България. Заедно с готовата пластика, ще изпратим и Документите, съпътстващи издаването й. Всички документи ще получиш в 2 екземпляра – един за теб и един за нас. Прочети ги внимателно и ги разпиши на указаните места. Куриерът ще изчака да получи нашия екземпляр обратно.

Ако ти е необходимо повече време, за да прегледаш документите, можеш да ги задържиш. В този случай, документите трябва да бъдат върнати от теб за твоя сметка, на посочен адрес гр. София, ул. Балша 1, ет. 2, в рамките на 7 (седем) дни, считано от датата на получаване на документите от куриера.

Когато получим своите копия от документите и в случай че те са коректно разписани от теб, ще активираме твоята Бяла Карта и ще те уведомим с SMS за активирането. След потвърждението с текстово съобщение, можеш свободно да ползваш своята Бяла Карта и да се наслаждаваш на покупките си.

Ако си заявил да получиш Бяла Карта изцяло дигитално, ще ти изпратим номера на твоя договор в SMS (ще получиш разписаните документи и на имейл). Въведи получения номер на договор и своето ЕГН в мобилното приложение Бяла Карта. Можеш да добавиш новата си Бяла Карта в Apple Pay или Google Wallet и да започнеш да я ползваш веднага.

Договорът за Бяла Карта се сключва за неопределен срок. Картодържателят може по всяко време без предизвестие да прекрати Договора за Бяла Карта. В този случай, задължението по договора следва да бъде изцяло погасено.

 


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна