Кандидатствай Вход

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш

Блог Въведение

Студентският живот може да се окаже не толкова лесен, когато се налага да разчиташ само на себе си. Голяма част от студентите и семействата им изпитват трудности да покрият семестриалните такси, месечния наем, учебници и т.н.

Макар част от студентите да успяват да съвместят работа с учене, това не винаги е възможно. В тези моменти, на помощ на младежите идват кредитите за студенти. Разбери какви са възможностите за финансиране на нуждите ти, за да се насладиш на студентските си години.

Какво представляват студентските кредити?

Студентските кредити са финансова помощ за учащи и могат да бъдат използвани както за заплащане на семестриалните такси, така и за разходи, свързани с обучението – наем на квартира, учебници и учебни пособия, студентски бригади, както и битови сметки. В зависимост от какъв тип институция е кредита, условията са различни, но по-често таксите и лихвите за кандидатстване и обслужване на студентските кредити са по-ниски от другите видове кредити.

Според нуждите, видовете кредити за студенти са:

  • Кредити за студенти от банки, които имат договор с МОН.
  • Студентски кредит или кредитна карти за студенти от небанкови финансови институции. 

Кой може да кандидатства за студентски кредит?

Условията по кредитите на финансиращите дружества са различни. При теглене на студентски кредит от банка, която има договор с МОН, трябва да отговаряш на някои условия, като например:

Право на кандидатстване за студентски заем имат учащи в български или международни университети, които не са навършили  35 години. Задължително е обучението да е редовна форма за една от степените бакалавър, магистър или докторант.

Ако учиш повече от една специалност за съща образователно-квалификационна степен, можеш да получиш финансиране само за едната – по твой избор. Университетът, в който се обучаваш трябва да бъде и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация.

В случай, че прекъснеш или бъдеш отстранен от университета, няма да можеш да подпишеш договор за кредит и да финансираш целите си. Ако търсиш кредит за студенти за покриване на ежедневни разходи, небанковите финансови институции са подходящ вариант.

Как да кандидатстваш за кредит за студенти?

Зависи от къде искаш да изтеглиш заем, но в повечето случаи можеш да заявиш студентски кредит онлайн. Благодарение на интернет, можеш дори да си позволиш дори теглене на кредит от чужбина.

Ако решиш да заявиш кредит от банка, която има договор с МОН, ще е необходимо да предоставиш съответните документи. Можеш да видиш какви са изискванията за студентски кредит в сайта на МОН.

Как се връща?

В зависимост от избрания начин на кредитиране, условията за погасяване на кредита ще бъдат различни. Кредитите за студенти от небанкови институции, подходящи за покриване на ежедневни нужди, по-често се изплащат на месечни вноски. Банковите студентски кредити имат гратисен период, който е до една година след приключване на образованието. Предимството е, че по време на гратисния период студентът не дължи плащане на главница и лихва по кредита.

Отрицателната страна на гратисния период е, че след изтичането му, следва преструктуриране на кредита, чрез капитализиране на лихвата. Това означава, че към основната сума се добавя лихва от предходния период и след изтичане на гратисния период има лихва върху нова – по-висока сума.

При процесът на кандидатстване за какъвто и да е кредит, е важно да поискаш подробно разяснение на условията по твоя договор за заем.

Кредитна карта за студенти Бяла Карта

Бяла Карта е идеална кредитна карта за студенти, които искат да покрият ежедневните си разходи и да имат допълнителни пари за непредвидени разходи. Бяла Карта е международна кредитна карта Mastercard, която няма такси за теглене от банкомати в България и останалите страни от Европейския съюз. Това означава, че картата е подходящ финансов инструмент за теб, дори да отидеш на обмен по Еразъм например.

Бяла Карта е подходяща за студенти, тъй като не се изисква да имаш трудов договор, което означава, че дори и да караш стаж на временен договор, ще можеш да я използваш. Бяла Карта е подходяща за всички студенти, които работят. В тези случаи можеш да я използваш като заем до заплата. Защото възможностите са пред теб и не трябва да ги изпускаш.

Защо Бяла Карта?

Бяла Карта е точният избор за студентите! Кредитният лимит е от 100 до 5000 лева. Кандидатствай през сайта ни бързо и лесно. Ще минеш през процес на одобрение само веднъж и можеш да ползваш Бяла Карта винаги, когато ти потрябва. Бяла Карта не ти струва нищо, когато не я използваш, тъй като няма годишна такса за обслужване.

Спри да търсиш допълнителни пари и кредити 24/7. Довери се на Бяла Карта. С тази гъвкава и достъпна кредитна карта имаш възможност да изградиш добро кредитно досие.

Наред с това :

  • Бяла Карта е без годишна такса за обслужване на картата.
  • Бяла Карта е без такса за теглене от банкомат в България и Европейския съюз.
  • При Бяла Карта можеш да кандидатстваш за заем без трудов договор - достатъчно е да имаш някакви лични доходи, с които да обслужваш задълженията си.

Бяла Карта ТВ

Научи повече от видеата ни в YouTube Икона Ютюб