Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Мога ли да се откажа от Бяла Карта след като съм бил одобрен?

Можеш да се откажеш от Бяла Карта без да дължиш никакво обезщетение или неустойка и без да посочваш причина.

Единият вариант да се откажеш от Бяла Карта е още в процеса на кандидатстване. Може например предложения кредитен лимит да не те устройва, или пък да се разколебаеш. В този случай, просто ще откажеш от издаване на картата в обаждането, което ще получиш от наш служител за одобрение на кандидатстването ти.

Друг вариант да се откажеш от Бяла Карта в предвидения по закон 14-дневен срок от подписването му. За целта следва да ни уведомиш на хартиен или друг траен носител, че желаеш да се откажеш от Договора. Молбата следва да изпратиш на адрес: гр. София, ул. Балша № 1, ет. 2. или на е-mail: help@bialakarta.bg. Единственото необходимо условие е да нямаш задължение по вече издадената Бяла Карта. В случай че имаш задължение по Бяла Карта, то следва да върнеш усвоената главница в 30-дневен срок, считано от датата на изпращане на уведомлението за отказ за Бяла Карта, и да заплатиш лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата.

В случай че не се откажеш от Договора за кредит в предоставения 14-дневен период от датата на сключването му, Договорът поражда своето действие и в случай че усвоиш суми от кредитния лимит, следва да ги върнеш съобразно уговореното в Договора за кредит.

В случай че желаеш да прекратиш своя Договор за кредит след изтичане на 14-дневния срок по смисъла на предходното изречение, то можеш да го направиш по всяко време без да дължиш неустойки или да посочваш причина. Единственото условие, за да можеш да прекратиш договора си е да си погасил всички налични задължения по кредитната си карта. 


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна