Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Мога ли предсрочно да прекратя Договора си за Бяла Карта?

Картодържателят може да поиска прекратяване на договора си за Бяла Карта по всяко време, без предизвестие. Можеш да прекратиш договора си без да дължиш неустойка за това и без да посочваш причина за решението си.

В случай че желаеш прекратяване, е необходимо да заплатиш единствено общото ти задължение по Договора за кредит и да подадеш молба за закриване на кредитната карта. След получаване на пълното плащане по твоя Договор за кредит и молбата за закриване на картата, ние ще предприемем всички необходими действия по закриване на картата и прекратяване на договора за кредит.

В случай че решението за прекратяване на договора възникне до 14 дни от сключването на договора за Бяла Карта, можеш да се откажеш от сключения договор, като за целта трябва единствено да ни уведомиш за желанието си на хартиен носител. В този случай следва да върнеш усвоената главница в 30-дневен срок, считано от датата на изпращане на уведомлението за отказ за Бяла Карта, и да заплатиш лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна