Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какво е поръчител и на какви условия трябва да отговаря?

Поръчителят е човек, който гарантира за теб с негови средства, в случай че имаш затруднение в погасяването на задълженията си по Договора в посочените срокове. Ако предоставиш Поръчител в посочения в Договора ти за кредит срок, няма да се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

За да можеш да се възползваш от опцията за посочване на гарант във връзка с твоята Бяла Kарта, трябва да се съобразиш с няколко условия за поръчителя.

Поръчителят трябва да отговаря на следните условия:

  • Да има навършени 21 години и да работи по силата на безсрочен трудов договор от минимум 6 (шест) месеца;
  • Да има минимален осигурителен доход (брутно трудово възнаграждение) - 1500 (хиляда и петстоти) лева;
  • Да няма кредитна история в Централен кредитен регистър към БНБ или да има кредитна история с период на просрочие от "1 до 30 дни";
  • Да не е Клиент или Поръчител по друг активен договор за продукти на „Аксес Файнанс“ АД;
  • Да не е част от домакинството ти, т.е. родител, брат/ сестра, съпруг/съпруга; лице, с което живееш на съпружески начала, т.н.
  • При одобрение, поръчителят подписва договор за поръчителство с Дружеството.

Макар някои от тези условия за поръчителя да ти се струват твърде високи като изисквания, мисли за него като за гарант. За да гарантира той твоята кредитоспособност, трябва да докажеш, че е човек със сериозно и отговорно отношение към личните си финанси.

Всички условия за поръчителя ние ще разгледаме и проверим в рамките на процедурата по посочване на поръчител. Тя се състои общо взето в следното:

Ние ти изпращаме необходимите документи за попълване от поръчителя, като той следва да предостави и служебна бележка от работодателя си за 6 месеца назад. Минимумът, на който трябва да бъде осигуряван е 1500 лв. (брутно трудово възнаграждение). Бележката от работодател е необходимо да е издадена не по-рано от 3 дни преди деня на представянето ѝ. 

Следва процедура по одобрение на Поръчителя, която цели да се установи дали и доколко посоченият от теб поръчител отговаря на нашите условия за поръчителя.

Независимо дали Поръчителят отговаря или не на посочените условия в Договора, ти ще бъдеш уведомен за това. В случай че си посочил лице, която не отговаря на посочените изисквания, можеш винаги да предоставиш данни за друг свой познат, който е съгласен да ти стане поръчител.

Процедурата за новото ти предложение ще бъде абсолютно аналогична.Изпращат се необходимите документи, които следва да се попълнят и очакваш от нас обратна връзка във връзка с направената на лицето проверка. 


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна