Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какви са начините за изплащане на комисионните?

За всички афилиати, които издават фактури, плащане на комиионни се извършва на база издадена от афилиата фактура, въз основа на изготвената от „Аксес Файнанс" AД - Сметка на подлежащи за плащане комисионни.

Във фактурата изрично следва да бъде посочен номера на Сметката на подлежащи за плащане комисионни, по която се дължи плащане. Дружеството си запазва правото да не обработва и заплаща фактури, които са в несъответствие с данните по издадените сметки или в които не е посочен уникалния номер на сметката на подлежащи за плащане комисионни.

Когато афилиатът е физическо лице или когато лицето не е задължено по закон да издава фактури, плащането се извършва на база изготвената от „Аксес Файнанс" AД - „Сметка на подлежащи за плащане Комисионни“ и заявено от лицето искане за плащане (в случай, че натрупаната комисионна надвишава 50.00 лева).

Плащането се извършва единствено по банков път, по обявени от афилиатите банкови сметки, посочени в съответния договор за афилиейт партньор.

Задължение на афилиата е да поддържа актуални данни за вида и номерата на сметките, като „Аксес Файнанс" AД не носи отговорност при невярно посочени/ неактуални данни.

В случай, че афилиатът промени банковата си сметка, е длъжен да уведоми „Аксес Файнанс" AД в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната й.

В своя афилиейт прифил, можеш да проверяваш текущия статус на комисионните. Статусите на комисионните могат да бъдат следните:

Изчакваща

Това е първият статус на всяка комисионна. Когато комисионната е със стаус изчакваща означава, че определено действие е било завършено на сайта на Бяла Карта от потребител, препратен от афилиата по време на периода на действие. Този статус ще бъде променен след като съответната комисионна бъде обработена от Бяла Карта след проверка на валидността на действието.

Отхвърлена

Тази комисионна не подлежи на плащане и няма да бъде платена на афилиата.

Комисионна може да бъде отхвърлена по някоя от следните причини:

1. Невъзможност на афилиата да спазва правилата на кампанията на Бяла Карта

2. Употреба на всяко средство за неправомерно присвояване на комисионната от страна на афилиата

Одобрена / Неплатена

Тази комисионна подлежи на плащане и ще бъде заплатена на афилиата.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна