Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Как да се присъединя към афилиейт програмата на Бяла Карта?

За включване в афилиейт програмата на Бяла Карта ни пишете на e-mail: affiliate@bialakarta.bg .

В срок до 2 (два) работни дни, афилиатът ще бъде уведомен от служители на „Аксес Файнанс“ АД дали е приет или отхвърлен от афилиейт програмата.

„Аксес Файнанс“ АД си запазва правото да приеме или отхвърли заявлението по свое усмотрение по всякаква причина.

Участието на афилиат в програмата се активира след подписване на договор с дружеството и принадлежащите му анекси. При включване в афилиейт програмата на Бяла Карта на афилиата се създава акаунт в системата за афилиейт маркетинг към Бяла Карта. Афилиатът получава достъп до платформата, както и всички необходими материали.

След активиране на акаунта,  Дружеството ще даде достъп на Афилиата до неговия индивидуален акаунт в афилиейт софтуера. Ще му бъдат предоставени и материали – графични и текстови връзки към Уебсайта. Афилиатът може да показва и ползва тези връзки на уеб-сайтове, притежавани или контролирани от него. Може също да ги популяризира в имейли и в онлайн реклами, с условие да е ясно, че са инициирани от него.

Връзките ще служат, за да може Афилиатът да бъде идентифициран като член на афилиейт-програмата на „Аксес Файнанс“ АД и ще се установи връзка от неговите Среди към Уебсайта по Програмата.

Дружеството определя всеки афилиат в кои афилиейт маркетинг програми/ кампании може да участва.

С регистрацията си за конкретна афилиейт маркетинг програма се счита, че афилиатът е приел условията за участие в нея, както са обявени. Счита се, че той не може да иска друго, освен предложеното възнаграждение (комисионна) в обявените размери и начини на плащане и в съответствие с другите приложими условия.

„Аксес Файнанс“ АД си запазва правото да откаже на всеки нов или съществуващ Афилиат участие в афилиейт програмата. Причина може да е ако съдържанието на неговия сайт е неподходящо. Пример за неподходящо съдържание е такова, което съдържа насилие, дискриминация, незаконни дейности и др. подобни. Мотив за отказ е и ако афилиатът използва спам-методи за реклама. Възможно е да откажем включване в афилиейт програмата на Бяла Карта, ако кандидатът не отговаря на заложените в Общите условия стандарти. Нарушаването на договора или общите условия е мотив за изключване от програмата. След отстраняване на несъответствията или преустановяване на нарушението, Афилиатът може да подаде ново заявление за включване в афилиейт програмата на Бяла Карта.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна