Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Основни понятия

Афилиейт маркетингът е маркетинг модел, базиран на резултатите. Има специфични термини и понятия, които се използват в афилиейт програмата на Бяла Карта.

Потребител

В контекста на афилиейт маркетинга, потребител е лице, пренасочено към сайта на Бяла Карта от афилиат, посредством промоционални инструменти.

Афилиат

Афилиат е юридическо лице , което популяризира  Бяла Карта в замяна на комисионна за регистрирана заявка, одобрена карта или друго квалифицирано действие. Той може да бъде издател, блогър или SEM експерт.

Афилиейт Мениджър

Афилиейт Мениджърът/Отговорно лице от страна на „Аксес Файнанс“ АД е отговорен за проследяването, отчитането и осчетоводяването на постигнатите от афилиатите резултати. При включване в афилиейт програмата на Бяла Карта, всеки афилиат получава контакт с персонален афилиейт мениджър.

Лендинг страница

Лендинг страница е страница в сайта на Бяла Карта, съдържаща информация за продукта и форма за кандидатстване. Всеки афилиат има право да получи достъп до лендинг страница с уникален проследяващ код.

СРА (Cost per Action)

Афилиейт програмата на Бяла Карта ползва СРА (Cost per Action) модел да отчитане и заплащане на комисионни. Това означава, че плащаме за конкретни действия, съгласно условията на съответната кампания.

Уиджет

Уиджет е промоционален инструмент, съдържащ динамична информация, извличана от сайта на Бяла Карта, както и идентифицираща и проследяваща информация за активност, когато потребител кликне върху него.

API

API е съкращение на Application Programming Interface и функциите му се изразяват в това да позволява комуникация на две или повече платформи, така че да могат да работят заедно. Казано по друг начин – API е технологията, която позволява на сайта на афилиата да комуникира директно с платформата ни за обслужване на заявки.

Промоционални инструменти

Предоставяме разнообразни промоционални инструменти на нашите афилиати. Те могат да бъдат банери (всякакви размери), линкове, текстови реклами и други.

Проследяващ код

Всички промоционални инструменти за афилиейт маркетинг, които предоставяме на нашите бизнес партньори са снабдени с проследяващ код. Благодарение на него сме в състояние да проследим поведението на доведените през сайта на афилиата потребители.

Комисионна

Комисионната е цената, която заплащаме на афилиата за генерираните от него конкретни потребителски действия. За всяка кампания се определя какъв размер комисионна да се отчита и плаща. Ние използваме CPA модел, базиран на броя квалифицирани действия за определен период от време – 1 месец.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна