Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

GDPR. Какво е? От кога влиза в сила и какво трябва да знаеш?

Регламентът, който допълва и отменя досегашната Директива за защита на личните данни (GDPR – General Data Protection Regulation) влиза в сила на 25 май 2018г. Регламентът касае всички дружества, опериращи в Европейския съюз, но и всички международни компании, които работят с европейски граждани.

Какви лични данни касае GDPR?

Съгласно GDPR лични данни са всяка информация, която може пряко или непряко да идентифицира конкретно физическо лице. Лични данни са твоето име, адрес, телефон, ЕГН, номер на лична карта, а също така и всякакви генетични, биометрични и други данни, които биха могли да разкрият самоличността ти.

Какво означава "Обработка" на лични данни?

Обработване на лични данни е всяко действие, което бихме могли да извършваме с тези данни. Те биха могли да се събират, съхраняват, анализират, предоставят на трети лица при определени условия и др. Всички дружества - администратори на лични данни са длъжни да поддържат регистър на личните данни. В него има информация за категориите данни и категориите лица, за които се съхраняват, както и за основанието и срока за обработка на тези данни.

Тук  може да се запознаеш в пълнота с нашата Политика за защита на личните данни и да разбереш повече за обработката на твоите лични данни.

В случай, че имаш дори и най-малкото съмнение за нарушение на правата по защита на личните ти данни, или каквито и да било въпроси за Регламента, можеш да се обърнеш към лицето по защита на данните в дружеството на email: dpo@accessfinance.eu.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна