Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какъв е годишният размер на разходите (ГПР) по Бяла Карта?

Годишният процент на разходите (ГПР) изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

Годишният процент на разходите по кредитна карта Бяла Карта е в размер на 64.96%* и е изчислен при следните допускания:

1. Потребителят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете на Договора;

2. Пълният размер на кредита е усвоен от Потребителя незабавно;

3. Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на главницата и съгласно клаузите, предвидени в договора за кредит.

Пълна информация и съдействие във връзка с твоята Бяла Карта и условията по нея можеш да откриеш на нашия сайт: bialakarta.bg, както и ако ни пишеш на email: help@bialakarta.bg или ни се обадиш на телефон 0700 20 140 (без допълнително таксуване).

 *Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна