Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Каква е лихвата по Бяла Карта?

В случай, че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.14%* на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.

ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.

Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 50.40%. Лихвата е само 4.2% на месец или 0.14% на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.

Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш  по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта my.bialakarta.bg/login. Можеш да избираш периоди и да генерираш подробни справки за всички свои трансакции. Можеш да проверяваш използваните от теб суми и платените лихви по Бяла Карта.

Пълна информация и съдействие във връзка с твоята Бяла Карта и условията по нея можеш да откриеш на нашия сайт: bialakarta.bg, както и ако ни пишеш на email: help@bialakarta.bg или ни се обадиш на телефон 0700 20 140 (без допълнителнително таксуване).

*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна