Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какво е падеж по Бяла Карта?

Падеж на Бяла Карта е всяко 5-то число на месеца, до когато трябва да погасиш общото си задължение, дължимо за предходния месец.

Всеки месец ние те уведомяваме с SMS и email за размера на общото ти задължение и сроковете за плащането му. Също така, получаваш извлечение с информация за извършените трансакции и сумата за пълно погасяване.

Имаш право да избереш дали да платиш цялото си натрупано задължение или само минималната дължима сума. Ако предпочетеш втория вариант, то имай предвид, че съгласно Договора, имаме изискване да предоставиш обезпечение по кредита - банкова гаранция или поръчител до 5 дни от активиране на картата. Датата на падеж е 5-то число на месеца. Ако не можеш да погасиш цялото натрупано задължение по твоята кредитна карта до тази дата, то трябва да платиш поне минималната дължима сума. В този случай, ще ти се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение за непредоставяне на обезпечение  в размер на 10% от усвоената и непогасена главница. Крайният срок да платиш задължението си - изцяло или частично с поне Минималната дължима сума, е 5-то число на месеца.

ПРИМЕР: 

Ако притежаваш кредитна карта Бяла Карта с текущ кредитен лимит в размер на 700 лв. и на 10-ти този месец си използвал 50 лв., то към 1-во число на следващия месец ще имаш задължение в размер на 51.40 лв, което включва в себе си 50 лв. използвана главница и 1.40 лв. лихва, натрупана за изминалите 20 дни върху усвоената сума (0.14% на ден). Това е общото ти задължение, което трябва да платиш до 5-то число на месеца.

Идеалният вариант е към датата на падеж на Бяла Карта да заплатиш цялото натрупано задължение за периода. Тогава би платил единствено 0.14% лихва на ден върху усвоената сума от кредитния лимит.

Кредитна карта Бяла Карта е най-изгодна, ако правиш разплащания или тегления, но връщаш използваните пари веднага. Тогава не би ти струвала почти нищо, защото за ползването на Бяла Карта у нас няма такси нито за теглене от банкомат, нито за плащане.

*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна