Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какво означава общо задължение по Бяла Карта?

Общо задължение е цялата сума, която дължиш във всеки един момент от действието на Договора по твоята кредитна карта. Общото задължение не е свързано с конкретен период. То е сумата, която дължиш по твоята Бяла Карта във всеки един момент. В общото задължение могат да влизат както главницата, начислената договорна лихва, начислена неустойка за неизпълнение на договорно задължение, така и и разходи за събиране на задължения, в случай че такива са начислени.

Можеш да правиш плащания по своята Бяла Карта по всяко време на месеца, включително да погасяваш изцяло общото си задължение. 

Ако към 1-во число на месеца имаш някакво задължение, то представлява твоята падежирала вноска. Трябва да я платиш до датата на падеж. Всеки месец имаш право да избереш дали да платиш цялото си натрупано задължение, или само минималната дължима сума. Ако предпочетеш втория вариант, то имай предвид, че съгласно Договора,имаме изискване да предоставиш обезпечение по кредита - банкова гаранция или поръчител до 5 дни от активиране на картата. 

Датата на падеж е 5-то число на месеца. Ако не можеш да погасиш цялото натрупано задължение по твоята кредитна карта до тази дата, то трябва да платиш поне минималната дължима сума. Крайният срок да платиш задължението си - изцяло или частично с поне Минималната дължима сума, е 5-то число на месеца.

ПРИМЕР: 

Ако притежаваш кредитна карта Бяла Карта с текущ кредитен лимит в размер на 700 лв. и на 10-ти този месец си използвал 50 лв., то към 1-во число на следващия месец ще имаш задължение в размер на 51.40 лв, което включва в себе си 50 лв. използвана главница и 1.40 лв. лихва, натрупана за изминалите 20 дни върху усвоената сума (0.14% на ден). Това е общото ти задължение, което трябва да платиш до 5-то число на месеца.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна