Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Мога ли да ползвам застраховка по кредита си и колко ще ми струва?

Бяла Карта ти дава възможност да гарантираш сигурността си при непредвидени обстоятелства и кризисни моменти, които могат да се отразят неблагоприятно върху редовното обслужване на твоята кредитната карта.

Какви са възможностите за застраховане:

Кредитна протекция – с нея можеш да покриеш вноските си в случай на уволнение, злополука, намалена трудоспособност или смърт.
Защита на картата – с нея може да си осигуриш защита при финансови загуби в резулат на грабеж на изтеглените средства (до 150 лв.), откраднати документи и ключове (до 150 лв.) или кражба или тотална повреда на закупената стока с картата.
Изчерпателна информация относно застраховката може да прочетеш на тази страница.

Застрахователна премия?

Застрахователната премия е месечна и се начислява като задължение по картата, както следва:

По пакет “Кредитна протекция” -  1% от общото задължение на Застрахования към последнo число на предходния календарен месец, завишено нагоре до цяло число;
По пакет “Защита на картата” - 2 лв.

За какъв срок се сключва застраховката?

Застраховката се сключва за срок от една година, като се продължават автоматично за нов едногодишен период. В случай, че решиш да я прекратиш, можеш да заявиш писмено желанието си за отказ, най-малко 30 дни преди изтичане на едногодишния период.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна